NIL: Nowe obowiązki dla lekarzy POZ to czas odebrany pacjentom nie-covidowym

Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2022, 10:11

nil
Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2022, 10:11

Rozporządzenie wprowadza obowiązek przeprowadzenia fizykalnego badania przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej każdego pacjenta w wieku powyżej 60 roku życia, który skierowany został do odbycia izolacji w warunkach domowych z zastrzeżeniem, że badanie to ma zostać przeprowadzone nie później niż przed upływem 48 godzin odbywania tej izolacji.

Jak wskazuje NRL, aktualna wiedza medyczna nie daje wystarczających podstaw do nakładania takiego obowiązku. Wskazania do przeprowadzenie fizykalnego badania lekarskiego powinny, również w czasie epidemii, wynikać z aktualnej wiedzy medycznej oraz stanu pacjenta, a nie regulacji prawnych.

Prezydium podkreśla, że realizacja wprowadzonego obowiązku w sposób istotny zakłóci proces przyjmowania pacjentów nie-covidowych. Stworzenie warunków do przyjmowania każdego skierowanego do izolacji w warunkach domowych pacjenta w wieku powyżej 60 roku życia, będzie wymagało istotnej reorganizacji przyjęć pacjentów podstawowej opieki zdrowotnej, wydzielania okien czasowych przeznaczonych na przyjęcia pacjentów covidowych.

Wśród pacjentów covidowych w wieku powyżej 60 roku życia objętych obowiązkiem przeprowadzania badania fizykalnego będą występowali pacjenci niewymagający takiego badania. Czas poświęcony na przyjęcie i zbadanie tych pacjentów z powodów czysto biurokratycznych a nie zdrowotnych, to czas odebrany pozostałym pacjentom, których stan zdrowia wymagał będzie badania.
Zamiast poprawy opieki nad pacjentami covidowymi, wprowadzone zmiany w istocie pogorszą dostępność do podstawowej opieki zdrowotnej zarówno dla pacjentów covidowych jak i pozostałych pacjentów - ocenia PNRL.

Źródło: NIL

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

nil / poz / Covid / koronawirus w Polsce / 60 plus / senior
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31