NIL: Zniesienie obowiązkowych szczepień w Polsce byłoby niebezpieczne

139792930
Fot. MedExpress TV
Naczelna Rada Lekarska informuje, że nie szuka osób winnych rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych.
Medexpress 2018-09-20 13:50

W związku z pojawiającymi się w Internecie informacjami, jakoby Naczelna Rada Lekarska oraz Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) „obwiniały” uchodźców za rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych w Europie wyjaśniamy, że insynuacje te są nieprawdziwe, w szczególności nie znajdują oparcia w treści stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej Nr 6/18/VIII z dnia 31 sierpnia 2018 r. w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

W przytoczonym stanowisku Naczelna Rada Lekarska nie szuka osób winnych rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych, lecz wskazuje, że zniesienie szczepień obowiązkowych w Polsce, w sytuacji gdy w Europie są aktywne ogniska chorób zakaźnych, byłoby wysoce nieodpowiedzialne i niebezpieczne.

Naczelna Rada Lekarska, wskazując na to, że w Europie występują duże migracje ludności z obszarów, na których nie są prowadzone masowe szczepienia ochronne i gdzie występują choroby zakaźne, które dzięki szczepieniom ochronnym udało się w Polsce wyeliminować, przypomniała oczywistą zależność rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych od szybkości, swobody i skali podróżowania ludzi. Naczelna Rada Lekarska podkreśla, że dla rozprzestrzeniania się chorób zakaźnych nie ma żadnego znaczenia, jakie są powody pobytu osób niezaszczepionych na terenie Polski czy Europy, nie jest więc istotne, czy osoby te przebywają w celach turystycznych, tranzytowych, zarobkowych, azylowych.

Obecność osób przybyłych z państw, gdzie nie przeprowadza się szczepień profilaktycznych albo osób, które nie poddały się szczepieniom, zawsze zwiększa ryzyko zachorowań na choroby zakaźne, a osoby niezaszczepione są pierwszymi ofiarami choroby i następnie mogą zarażać inne osoby. Zaprzeczanie tym faktom byłoby dowodem braku podstawowej wiedzy z zakresu zapobiegania i leczenia chorób zakaźnych.
W świetle powyższego rozpowszechnianie insynuacji, jakoby Naczelna Izba Lekarska „winiła” imigrantów za wzrost zachorowań na choroby zakaźne jest nieuprawnioną manipulacją.

Źródło: NIL

PDF

Zobacz także