SARS-CoV-2:

Nowe dane dotyczące dziecięcego wieloukładowego zespołu zapalnego MIS-C

Magda Mazurek

Opublikowano 04 marca 2021, 10:24

Fot. Getty Images/iStockphoto
Magda Mazurek

Opublikowano 04 marca 2021, 10:24

Publikacja prezentuje serię przypadków obejmującą 1116 pacjentów w wieku poniżej 21 lat hospitalizowanych od 15 marca do 31 października 2020 r. w 66 szpitalach w USA. Porównano przebieg kliniczny u dzieci i młodzieży cierpiących na wieloukładowy zespół zapalny związany z zakażeniem SARS-CoV-2 (MIS-C) z dziećmi z ciężkim COVID-19.

MIS-C wyróżniał się charakterystycznymi cechami demograficznymi (chorowały głównie dzieci w wieku od 6 do 12 lat) i klinicznymi: zajęciem układu sercowo-naczyniowego, skóry i błon śluzowych oraz bardziej nasilonym zapaleniem. Pacjenci z MIS-C mieli wyższy stosunek neutrofili do limfocytów, wyższy poziom białka C-reaktywnego i mniejszą liczbę płytek krwi. W sumie 398 pacjentów (73,8%) z MIS-C i 253 (43,8%) z COVID-19 zostało przyjętych na oddział intensywnej terapii, a 10 (1,9%) z MIS-C i 8 (1,4%) z COVID- 19 zmarło podczas hospitalizacji.

Przy przyjęciu pacjenci z obu grup często zgłaszali różne objawy przedmiotowe i podmiotowe ze strony układu pokarmowego oraz górnych i dolnych dróg oddechowych. Obie grupy często wymagały wsparcia oddziału intensywnej terapii, częściej w grupie MIS-C. W przebiegu MIS-C często obecne były poważne powikłania sercowo-naczyniowe w tym dysfunkcja lewej komory i tętniaki tętnic wieńcowych.

Źródło https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2777026

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pediatria / SARS-CoV-2 / MIS-C
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31