Nowo powołany komitet zajmie się monitorowaniem pilotażu w ramach sieci onkologicznej

Fot. MedExpress TV
Opublikowano zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie powołania Komitetu Sterującego do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
Medexpress 2020-02-25 11:16

MZ powołał Komitet Sterujący do spraw monitorowania programu pilotażowego opieki nad
świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej.
W skład Komitetu wchodzą:
1) Przewodniczący Komitetu – Agnieszka Beniuk-Patoła – zastępca dyrektora Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia;
2) członkowie Komitetu:
a) Lubomir Jurczak – przedstawiciel Rady Dialogu Społecznego,
b) Szymon Chrostowski – przedstawiciel pacjentów,
c) Aleksandra Rudnicka – przedstawiciel Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych,
d) Beata Jagielska – przedstawiciel Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie – Państwowego Instytutu Badawczego,
e) Leszek Szalak – przedstawiciel centrali Narodowego Funduszu Zdrowia,
f) Daria Kocowska – przedstawiciel Dolnośląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
g) Anna Zielińska – przedstawiciel Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia,
h) Hubert Pawlik – przedstawiciel Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
i) Adam Maciejczyk – przedstawiciel Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu oraz Polskiego Towarzystwa Onkologicznego,
j) Stanisław Góźdź – przedstawiciel Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach,
k) Tomasz Stefaniak – przedstawiciel Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku,
l) Marek Karp – przedstawiciel Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku,
m) Aneta Lulewicz-Kalicka – przedstawiciel Białostockiego Centrum Onkologii w Białymstoku,
n) Rafał Stec – przedstawiciel Konferencji Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych,
o) jeden przedstawiciel Departamentu Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia,
p) jeden przedstawiciel Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
q) jeden przedstawiciel Departamentu Systemu Zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Komitetu należy:
1) monitorowanie i nadzór nad przebiegiem programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, w tym nadzór nad badaniem satysfakcji pacjentów z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej;
2) analiza przygotowanych przez ekspertów zewnętrznych analiz, ekspertyz lub audytów z realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej;
3) przygotowanie raportu końcowego z prac Komitetu oraz z realizacji programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, zawierającego wnioski z oceny pilotażu;
4) zebranie know-how niezbędnego do wdrożenia Krajowej Sieci Onkologicznej;
5) podsumowanie badania satysfakcji pacjenta z zakresu opieki onkologicznej sprawowanej w ramach sieci onkologicznej, ze zwróceniem szczególnej uwagi na stosunek personelu medycznego do pacjenta, warunki socjalno-bytowe pacjenta, podmiotowe traktowanie pacjenta w podejmowaniu świadomych decyzji terapeutycznych oraz przestrzeganie praw pacjenta

Zarządzenie: TU

PDF

Zobacz także