Obrażał pacjentów, wypraszał z przychodni i odmawiał rejestracji. Jest wyrok NSA

Medexpress

Opublikowano 29 marca 2019, 12:39

Medexpress

Opublikowano 29 marca 2019, 12:39

Spośród 52 tego typu spraw, które jak dotąd zostały prawomocnie ocenione przez sądy administracyjne, uchylonych (w części lub całości) zostało jedynie 5 decyzji.

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego Rzecznik ustalił, że rejestrator medyczny jednej z przychodni w Warszawie, będący zarazem jej kierownikiem, zachowywał się wobec pacjentów w niestosowny sposób, używając słów powszechnie uważanych za wulgarne bądź obraźliwe. Wypraszał także pacjentów z przychodni, gdy nie wykonywali jego poleceń. Rejestrator nie tylko zachowywał się arogancko, ale również zbierał wywiad chorobowy i dokonywał kwalifikacji w przedmiocie przyjęcia pacjentów przez lekarzy. Odmówił nawet rejestracji do lekarza stuletniemu pacjentowi.

Rzecznik Praw Pacjenta uznał, że praktyka ta naruszała zbiorowe prawa pacjentów, w związku z czym nakazał przychodni jej zaniechanie oraz zamieszczenie przeprosin dla pacjentów na głównej stronie lokalnego serwisu internetowego.

Od decyzji przychodnia odwołała się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, który wyrokiem z dnia 29 czerwca 2018 r. (sygn. akt VII SA/Wa 824/18) oddalił skargę. Wskazał przy tym, że poszanowanie godności (art. 20 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta) stanowi jedno z podstawowych praw pacjentów. Wykonanie obowiązków wynikających z tego prawa obciąża podmiot leczniczy. Przychodnia obsługująca pacjentów jest zobowiązana do dołożenia szczególnej staranności i cierpliwości w kontaktach z nimi. Są to niejednokrotnie osoby nie tylko poważnie chore, ale również znajdujące się w podeszłym wieku.

Wyrokiem z dnia 20 marca 2019 r. (sygn. akt II OSK 3727/18) Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną przychodni, przyznając w pełni rację Rzecznikowi Praw Pacjenta.

Źródło: RPP

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pacjent / rzecznik praw pacjenta / NSA / RPP
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31