Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Narodowy Program Transplantacyjny na lata 2023-2032 przyjęty przez Radę Ministrów. Jakie cele?

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 23 maja 2023 09:48

Narodowy Program Transplantacyjny na lata 2023-2032 przyjęty przez Radę Ministrów. Jakie cele? - Obrazek nagłówka
Narodowy Program Transplantacyjny (2023-2032 r.) został zatwierdzony przez Radę Ministrów w drodze uchwały 9 maja 2023 roku.

Bliżej Europy

NPT ma na celu znaczące zwiększenie liczby pobieranych i przeszczepianych komórek, tkanek i narządów w Polsce, dążąc do zbliżenia się do europejskich wskaźników w tej dziedzinie.

Głównym celem Narodowego Programu Transplantacyjnego jest poprawa sytuacji w zakresie przeszczepień, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym. Szczegółowe cele NPT obejmują wsparcie procesów leczenia poprzez przeszczepianie komórek, tkanek i narządów, rozwój sieci koordynatorów transplantacyjnych oraz zwiększenie liczby personelu medycznego zaangażowanego w ten obszar. Program zakłada również podnoszenie wiedzy, umiejętności i kompetencji osób odpowiedzialnych za pobieranie i przeszczepianie komórek, tkanek i narządów.

NPT skupia się również na unowocześnieniu infrastruktury oraz instytucji zaangażowanych w przeszczepienia. Poprzez rozwój podmiotów przeszczepiających, banków tkanek i komórek oraz medycznych laboratoriów diagnostycznych, program ma na celu zwiększenie efektywności i jakości świadczonych usług. Kolejnym elementem jest również modernizacja i doskonalenie rejestrów transplantacyjnych, które umożliwią monitorowanie jakości świadczeń w dziedzinie transplantologii.

Edukacja

Narodowy Program Transplantacyjny zakłada także działania mające na celu podniesienie świadomości społecznej na temat przeszczepień i dawstwa narządów. W ramach programu planowane są kampanie edukacyjne, które przybliżą obowiązujące rozwiązania prawne dotyczące dawstwa oraz rozmowy na temat leczenia z wykorzystaniem przeszczepionych narządów, tkanek i komórek.

Kierunki NPT obejmują inwestycje w personel medyczny, infrastrukturę związanych z transplantacją podmiotów oraz działalność promocyjno-edukacyjną.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.