Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Będą zmiany w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 kwietnia 2021 09:21

Będą zmiany w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
RCL opublikowało nowelizację projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Rozwiązywanym problemem jest zwiększenie dostępu do produktów leczniczych stanowiących szczepionkę przeciw COVID-19

Określenie wymagań dotyczących dzielenia opakowań zbiorczych produktów leczniczych stanowiących szczepionkę przeciw COVID-19 przez hurtownie farmaceutyczne, które zajmują się dystrybucją szczepionki przeciw COVID-19.

Projektowane przepisy, ze względu na ich dużą pilność, nie były przedmiotem analizy porównawczej z systemami przyjętymi w innych krajach. Rozwiązania przyjęte w innych krajach nie mają znaczenia dla przyjęcia niniejszej regulacji.

Projekt nie był przedmiotem pre-konsultacji.

W ramach procesu opiniowania i konsultacji publicznych, projekt został skierowany do następujących podmiotów z 3-dniowym terminem na zgłaszanie uwag:

 1. Naczelnej Izby Lekarskiej;
 2. Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych;
 3. Naczelnej Izby Aptekarskiej;
 4. Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych;
 5. Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych;
 6. Biura Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność”;
 7. Forum Związków Zawodowych;
 8. Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
 9. Związku Pracodawców Ochrony Zdrowia „Porozumienie Zielonogórskie”;
 10. Pracodawców RP;
 11. Konferencji Lewiatan;
 12. Związku Pracodawców Business Centre Club;
 13. Związku Rzemiosła Polskiego

Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. l ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2232, z późn. zm.).

Projekt rozporządzenia został zamieszczony na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji – w zakładce Rządowy Proces Legislacji (www.rcl.gov.pl), zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248), w celu udostępnienia go wszystkim zainteresowanym podmiotom.

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostały omówione w raporcie z konsultacji publicznych i opiniowania załączonym do niniejszej Oceny Skutków Regulacji.

Przewiduje się, że rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.

Planowany efekt zostanie osiągnięty po wejściu w życiu przepisów projektu. Nie przewiduje się ewaluacji efektów projektu.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.