Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

MZ: Więcej czasu na dostosowanie się szpitalnych oddziałów ratunkowych do nowych przepisów

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 15 kwietnia 2024 11:14

MZ: Więcej czasu na dostosowanie się szpitalnych oddziałów ratunkowych do nowych przepisów - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock / Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego.
  • 30 czerwca 2024 r. upływa termin na dostosowanie się szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia.
  • Obecnie w kraju funkcjonuje 246 SOR, z których po 30 czerwca 2024 r. 27 SOR nie spełni wymagania w zakresie zapewnienia udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w lokalizacji SOR.
  • Szpitale sygnalizują problemy z zapewnieniem ww. lekarzy w SOR, nie tylko na stanowisku kierownika oddziału ratunkowego, ale również jako bieżącej obsady. Na 246 istniejących SOR, po 30 czerwca 2024 r. 51 SOR nie spełni wymagania w powyższym zakresie.

30 czerwca 2024 r. upływa termin na dostosowanie się szpitalnych oddziałów ratunkowych do wymogów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2023 r. poz. 336, z późn. zm.), w zakresie:

1) organizacji w lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;

2) zapewnienia na stanowisku ordynatora szpitalnego oddziału ratunkowego (lekarza kierującego oddziałem) lekarza o określonych kwalifikacjach.

Zgodnie z § 15 pkt 4a rozporządzenia SOR do dnia 30 czerwca 2024 r. istnieje obowiązek spełnienia wymagania w zakresie zapewnienia w lokalizacji szpitalnego oddziału ratunkowego, zwanego dalej „SOR”, miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Obecnie w kraju funkcjonuje 246 SOR, z których po 30 czerwca 2024 r. 27 SOR nie spełni wymagania w zakresie zapewnienia udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w lokalizacji SOR.

Zgodnie z § 16 pkt 1 rozporządzenia SOR do dnia 30 czerwca 2024 r. ordynatorem oddziału (lekarzem kierującym oddziałem) może być lekarz systemu. Po tym terminie na ww. stanowisku będzie mógł być zatrudniony wyłącznie lekarz:

- posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny ratunkowej albo

- po drugim roku specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej, który kontynuuje szkolenie specjalizacyjne i posiada jednocześnie specjalizację lub tytuł specjalisty w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, chorób wewnętrznych, chirurgii ogólnej, chirurgii dziecięcej, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, ortopedii i traumatologii, pediatrii, neurologii lub kardiologii.

Szpitale sygnalizują problemy z zapewnieniem ww. lekarzy w SOR, nie tylko na stanowisku kierownika oddziału ratunkowego, ale również jako bieżącej obsady. Na 246 istniejących SOR, po 30 czerwca 2024 r. 51 SOR nie spełni wymagania w powyższym zakresie.

Zmiana rozporządzenia ma na celu umożliwienie podmiotom leczniczym dostosowanie się do ww. wymagań.

Projekt wydłuża okres na dostosowanie SOR do wymagań rozporządzenia SOR w zakresie organizacji w lokalizacji SOR miejsca udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz kwalifikacji ordynatora SOR (lekarza kierującego oddziałem). Termin ten zostanie przesunięty o 6 miesięcy tj. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Źródło: RCL

Tematy

SOR

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także