Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Biuro WHO poszukuje pracownika

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 21 lutego 2023 21:52

Biuro WHO poszukuje pracownika - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Biuro Światowej Organizacji Zdrowia w Polsce poszukuje pracownika w zakresie zdrowia publicznego na czas określony. Zgłoszenia dotyczące przyjęcia na stanowisko Public Health Officer można przesyłać do 17 marca br. Praca dotyczy realizacji projektu Biennial Collaborative Agreement (BCA).

Zakres obowiązków

Realizacja działań związanych z projektem BCA - w tym procesów przygotowawczych i gromadzenia informacji ogólnych z danego kraju. Wspieranie realizacji działań WHO poprzez udzielanie wsparcia sektorowi zdrowia i innym sektorom w opracowywaniu, wdrażaniu i ocenie krajowych polityk i strategii, które przyczyniają się do poprawy i wydajności systemu opieki zdrowotnej oraz działań międzysektorowych na rzecz zdrowia. Zapewnienie pomocy technicznej na poziomie krajowym w kwestiach priorytetowych, takich jak: wzmacnianie i reformowanie systemów opieki zdrowotnej oraz funkcji zdrowia publicznego; wdrażanie strategii i interwencji w celu rozwiązania problemu obciążenia zdrowotnego związanego z chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi. Wsparcie w przygotowywaniu regularnych briefingów, sprawozdań lub analizy danych. Pomoc szefa Biura Krajowego WHO we wszystkich działaniach kierowniczych, administracyjnych z biurem regionalnym oraz wspieranie skutecznego wdrażania wszystkich działań WHO w danym kraju, zgodnie z założeniami BCA lub innymi projektami WHO.

Wymagane kwalifikacje

Dyplom uniwersytecki (poziom licencjata) w dziedzinie medycyny, zdrowia publicznego, nauk społecznych i politycznych, ekonomii lub innego odpowiedniego obszaru studiów.
Pożądane: Wykształcenie wyższe (poziom magisterski) lub szkolenie podyplomowe w którejkolwiek z powyższych dziedzin. Certyfikacja zarządzania projektami. Język angielski na poziomie zaawansowanym/eksperckim.

Doświadczenie

Podstawowe: co najmniej dwa lata krajowego doświadczenia zawodowego w zarządzaniu projektami w dziedzinie zdrowia publicznego, systemów opieki zdrowotnej, polityki społecznej i/lub zdrowotnej i/lub rozwoju międzynarodowego i/lub dziedzin pokrewnych.

Pożądane: Odpowiednie doświadczenie zawodowe w WHO, ONZ lub organizacjach międzynarodowych lub podmiotach w sektorze zdrowia publicznego.

Umiejętności

Umiejętności analityczne i wykazana wiedza na temat przeprowadzania analizy systemu opieki zdrowotnej. Biegła znajomość standardowych aplikacji komputerowych, np. komunikacji elektronicznej, przeszukiwania baz danych i zarządzania nimi, przetwarzania tekstu, arkuszy kalkulacyjnych, prezentacji i oprogramowania planistycznego. Inteligencja emocjonalna; umiejętność identyfikowania i zarządzania własnymi emocjami.

Wynagrodzenie
Roczne wynagrodzenie zasadnicze od 199 112 zł (z zastrzeżeniem obowiązkowych potrąceń składek emerytalnych i ubezpieczenia zdrowotnego, w zależności od przypadku) oraz 30 dni urlopu wypoczynkowego.

Dodatkowe informacje


Konieczność dostarczenia na rozmowę kwalifikacyjną zeskanowanych kopii dyplomów/certyfikatów. WHO bierze pod uwagę tylko wyższe kwalifikacje edukacyjne uzyskane od instytucji akredytowanej / uznanej w World Higher Education Database (WHED), liście aktualizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Uniwersytetów (IAU) / Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Oświaty, Nauki i Kultury (UNESCO). Dostęp do listy można uzyskać TU. Niektóre certyfikaty mogą nie pojawić się w WHED i będą wymagały indywidualnego przeglądu.

Link do ogłoszenia i formularza zgłoszeniowego TUTAJ

Źródło: WHO

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także