Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

COVID News - 11.12.2020 r.

MedExpress Team

Magda Mazurek

Opublikowano 11 grudnia 2020 09:20

COVID News - 11.12.2020 r. - Obrazek nagłówka
W dzisiejszym wydaniu m.in. o tym jak makaki radzą sobie z koronawirusem, jakie zmiany w obostrzeniach wprowadza Portugalia oraz o wynikach badania czterech leków przeciwwirusowych: remdesiviru, hydroksychlorochiny, lopinawiru w połączeniu z rytonawirem i interferonu-β1 w leczeniu Covid-19.

Wpływ metforminy na przebieg COVID-19

Na początku epidemii płeć męska i starszy wiek zostały zidentyfikowane jako główne czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 i śmiertelności. W kolejnych badaniach zidentyfikowano kolejne takie jak nadciśnienie, chorobę wieńcową, palenie tytoniu oraz cukrzycę i otyłość.

Metformina, lek na cukrzycę typu 2 oprócz swojej podstawowej funkcji jaką jest obniżenie glikemii, wykazuje także działanie immunomodulujące. Obniża poziom cytokin, w szczególności TNFα i IL-6. Stwierdzono, że efekt ten jest silniejszy u kobiet niż u mężczyzn.

W najnowszym badaniu stwierdzono, że stosowanie metforminy było istotnie związane ze zmniejszoną śmiertelnością u kobiet z otyłością lub cukrzycą typu 2, które zostały przyjęte do szpitala z powodu zakażenia SARS-CoV-2. Analiza potwierdziła skuteczność profilaktycznego przyjmowania metforminy w prewencji zakażenia tym wirusem u cukrzyków. Możliwe jest, że głównym mechanizmem korzyści ze stosowania metforminy jest zmniejszenie stanu zapalnego, ponieważ TNFα i inne zapalne adipokiny, które są wysokie u osób z otyłością i cukrzycą typu 2, przyczyniają się do cięższego przebiegu COVID-19.

Źródło: https://www.thelancet.com/journals/lanhl/article/PIIS2666-7568(20)30033-7/fulltext

COVID-19 u dzieci – epidemiologia, objawy i rola w przenoszeniu wirusa.

Zakażenie SARS-CoV-2 u dzieci jest gorzej scharakteryzowane niż u dorosłych, przede wszystkim ze względu na znacznie łagodniejszy przebieg kliniczny. Oznacza to, że ​​wiele przypadków nie zostało udokumentowanych przez pracowników ochrony zdrowia lub badaczy. W tym przeglądzie przedstawiono aktualne dane dotyczące epidemiologii zakażeń u dzieci, klinicznych objawów choroby, roli dzieci w przenoszeniu wirusa oraz niedawno opisanego zespołu zapalnego związanego z przebytym COVID-19. Oto najważniejsze informacje.

Dzieci nie odegrały znaczącej roli w rozprzestrzenianiu się infekcji w trakcie pierwszej fali pandemii. Międzynarodowe badania wykazały, że u młodszych dzieci rzadziej wykrywano przeciwciała anty-SARS-CoV-2, co wskazuje na mniejszą częstość występowania zakażeń w tej grupie wiekowej. Może być to spowodowane zmniejszeniem transmisji przez zamykanie szkół. Możliwa jest także mniejsza podatność dzieci na infekcje, co potwierdziły badania kontaktów w gospodarstwach domowych. Najbardziej charakterystyczne objawy u dorosłych takie jak kaszel, gorączka, anosmia występują u dzieci rzadko. Objawy u dzieci mogą być nieswoiste i trudne do odróżnienia od innych chorób układu oddechowego, często występują jedynie dolegliwości żołądkowo-jelitowe. Większość dzieci przechodzi chorobę łagodnie. Czynniki ryzyka ciężkiego przebiegu COVID-19 u dzieci obejmują przewlekłe choroby płuc, serca lub choroby neurologiczne oraz nowotwory.

Pod koniec maja lekarze w Wielkiej Brytanii zauważyli zwiększoną liczbę przypadków ciężkich postaci zapalenia o cechach podobnych do choroby Kawasaki, z towarzyszącą niewydolnością wielonarządową. Brytyjski Royal College of Paediatrics and Child Health ustalił definicję tej przypadłości jako pediatryczny wieloukładowy zespół zapalny tymczasowo związany z zakażeniem SARS-CoV-2 (Paediatric Inflammatory Multi-System disease Temporally Associated with COVID-19). Stan taki stwierdzono do tej pory u niewielkiej liczby dzieci, głównie w wieku 8-10 lat i wymaga dalszych badań.

Źródło https://journals.lww.com/co-infectiousdiseases/Abstract/2020/12000/COVID_19_in_children__current_evidence_and_key.16.aspx

Raport ECDC- strategie szczepień w Europie

9 europejskich krajów opublikowało już zalecenia, kto powinien zostać zaszczepiony na SARS-CoV-2 w pierwszej kolejności. Te kraje to Austria, Belgia, Czechy, Francja, Luksemburg, Holandia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania. Pozostałe państwa są w trakcie opracowywania takich rekomendacji, w tym także Polska. Wstępne informacje wskazują, że starsze grupy wiekowe, pracownicy służby zdrowia, osoby z chorobami przewlekłymi i mieszkańcy placówek opieki długoterminowej są najczęściej uznani za grupy priorytetowe w strategii szczepień. W poszczególnych krajach wyróżniono różny próg wieku jako uprzywilejowany do szybszego zaszepienia np. Łotwa, Holandia i Węgry chcą szczepić obywateli już powyżej 60 roku życia, a wielka Brytania jako priorytet uznała osoby powyżej 80 roku życia. Większość krajów zgłosiła, że szczepionki COVID-19 będą bezpłatne dla ich obywateli

Źródło: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/overview-current-eu-eea-uk-plans-covid-19-vaccines

Eksperci WHO publikują wyniki badań skuteczności czterech leków przeciwwirusowych stosowanych w leczeniu COVID-19

Solidarity to międzynarodowe badanie kliniczne, które ma pomóc w znalezieniu skutecznego leczenia COVID-19, zapoczątkowane przez Światową Organizację Zdrowia i jej partnerów. Grupy ekspertów WHO zaleciły przeprowadzenie badań śmiertelności wśród hospitalizowanych pacjentów z powodu COVID-19 czterech leków przeciwwirusowych: remdesiviru, hydroksychlorochiny, lopinawiru w połączeniu z rytonawirem i interferonu-β1. W zeszłym tygodniu na łamach The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki tych badań.

Od 22 marca do 4 października 2020 r. w badaniu wzięło 11330 pacjentów z 405 szpitali w 30 krajach. 2750 pacjentów zostało przydzielonych do otrzymywania remdesiwiru, 954 otrzymało hydroksychlorochinę, 1411 lopinawir (bez interferonu), 2063 interferon (w tym 651 interferon z lopinawirem), a 4088 nie otrzymało żadnego badanego leku. 9120 (81%) pacjentów było w wieku poniżej 70 lat, 6985 (62%) było mężczyznami, 2768 (25%) chorowało na cukrzycę.

W sumie wystąpiło 1253 zgonów wewnątrzszpitalnych, a ryzyko zgonu szpitalnego wyniosło 11,8%. Żaden z badanych leków nie zmniejszył śmiertelności, częstości wentylacji mechanicznej i czasu trwania hospitalizacji.

Źródło: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2023184?query=featured_home

Ważne odkrycie. Makaki dobrze radzą sobie z infekcją

Badanie, opublikowane w piątek w Nature, ujawnia charakterystyczne markery krwi, które przewidują, czy układ odpornościowy małpy jest przygotowany do poradzenia sobie z infekcją. Dane pokazują, że stosunkowo niskie miana przeciwciał są wystarczające do ochrony przed SARS-CoV-2 u makaków i że komórkowe odpowiedzi immunologiczne mogą również przyczyniać się do ochrony, jeśli odpowiedzi przeciwciał są niewystarczające. Odkrycia te mają ważne implikacje dla rozwoju nie tylko szczepionek SARS-CoV-2 ale też leków immunologicznych..

Źródło: https://www.nature.com/articles/s41586-020-03041-6

ECDC – obawy przed podróżowaniem spowodowane chaosem informacyjnym

Zgodnie z wytycznymi Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) i Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego Unii Europejskiej, osoby podróżujące samolotem nie powinny być badane pod kątem SARS-CoV-2 ani poddawane kwarantannie po podróży. SARS-CoV-2 jest obecny w większości krajów europejskich i jest mało prawdopodobne, aby importowane przypadki znacznie zwiększyły tempo transmisji lokalnej. Tylko osoby, które miały kontakt z kimś z potwierdzonym zakażeniem powinny być objęte kwarantanną. ECDC zaleciło także zharmonizowane podejście państw członkowskich. Aktualnie każdy kraj ma własne wytyczne na temat kwarantanny podróżnych, co powoduje chaos informacyjny i obawy przed podróżami.

Źródło: https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/guidelines-covid-19-testing-and-quarantine-air-travellers

Zmiany obostrzeń w Portugali

Portugalia wydłuża stan wyjątkowy, ze specjalnymi regułami na okres Świąt. Nie będzie ograniczeń co do liczby osób, które mogą zebrać się w gospodarstwie domowym na Boże Narodzenie, a godzina policyjna zostanie przesunięta z godziny 23:00 na 2:00 24 grudnia i 25 grudnia. W Sylwestra imprezy uliczne będą zakazane, a spotkania na świeżym powietrzu ograniczone do maksymalnie sześciu osób. Dodatkowo w nocy 31 grudnia wprowadzony zostanie zakaz wychodzenia z domów i przemieszczania się pomiędzy powiatami, który ma obowiązywać do 4 stycznia.

Źródło: https://www.theportugalnews.com/news/2020-12-07/christmas-and-new-year-lockdown-rules-explained/57089

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024
Nuvaxovid
4 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także