Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Czego oczekują psychiatrzy od minister zdrowia? Lista jest długa...

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 21 grudnia 2023 10:15

Czego oczekują psychiatrzy od minister zdrowia? Lista jest długa... - Obrazek nagłówka
W liście do minister zdrowia Izabeli Leszczyny Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego wyraża nadzieję na kontynuację bardzo potrzebnych reform w obszarze profilaktyki i leczenia zaburzeń psychicznych.

Działania podejmowane w ramach Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na przestrzeni ostatnich trzynastu lat doprowadziły do poprawy jakości leczenia zaburzeń psychicznych w Polsce. Niestety wiele czynników zewnętrznych np. pandemia COVID-19 oraz wzrost wymagań wobec jednostki związany z gwałtownie przyspieszającym postępem technologicznym prowadzą do zwiększenia zapotrzebowania na kompleksową profilaktykę i leczenie zaburzeń psychicznych - wskazuje PTP i apeluje o dalsze aktywne zaangażowanie Ministerstwa Zdrowia w reformowanie opieki psychiatrycznej w Polsce.

PTP zwraca uwagę na następujące, kluczowe obszary wymagające działania w najbliższym czasie:

a) wzrost finansowania leczenia i profilaktyki zaburzeń psychicznych u dorosłych (w tym seniorów) oraz w populacji dzieci i młodzieży co najmniej do poziomu 6% łącznych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej, co pozwoli na podejmowanie działań zgodnie z zasadami sztuki i w oparciu o rzeczywisty koszt stosowanych oddziaływań leczniczych;

b) pilne wdrożenie drugiego poziomu reformy leczenia i profilaktyki zaburzeń psychicznych u dorosłych (programy specjalistyczne);

c) wprowadzanie regulacji prawnych dotyczących opieki zdrowotnej zawsze z uwzględnieniem populacji osób chorujących na zaburzenia psychiczne bez jej wykluczania (przykład: świadczenia realizowane przez lekarza specjalistę psychiatrę nie należą do ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i stanowią odrębny byt. Wymagają dodawania w systemie zapisów prawnych, a preskrypcja przez lekarzy psychiatrów bezpłatnych leków dla seniorów 65+ oraz dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż. jest niemożliwa). Zdaniem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego istniejące regulacje utrudniają dostęp do powszechnej i  równej opieki zdrowotnej oraz przyczyniają się do stygmatyzacji zarówno osób z zaburzeniami psychicznymi jak i lekarzy psychiatrów;

d) szczególną dbałość o istotne zasady związane z tajemnicą leczenia osób z zaburzeniami psychicznymi oraz przeciwdziałanie stygmatyzacji;

e) kontynuację aktywnych działań w obszarze reformy leczenia i profilaktyki zaburzeń psychicznych w populacji dzieci i młodzieży, w tym rozwój pierwszego, drugiego i trzeciego poziomu reformy;

f) wsparcie dalszego rozwoju Centrów Zdrowia Psychicznego (pierwszy poziom reformy leczenia zaburzeń psychicznych osób dorosłych);

g) zapewnienie środków na szkolenie wysokiej jakości kadr medycznych (lekarzy specjalistów psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży, psychoterapii, psychoterapii dzieci i młodzieży oraz uzależnień, aktywne uczestniczenie strony rządowej w opracowaniu regulacji prawnych dotyczących psychoterapii osób dorosłych);

h) współpracę z konsultantami krajowymi oraz konsultantami wojewódzkimi;

i) współpracę z towarzystwami naukowymi oraz organizacjami pozarządowymi.

Polskie Towarzystwo Psychiatryczne liczy na szybkie wznowienie przez Ministerstwo Zdrowia prac legislacyjnych nad nowelizacją ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, ustawy o zawodzie psychoterapeuty oraz nadanie pod egidą Ministerstwa Zdrowia ram instytucjonalnych, zespołom eksperckim i międzyresortowym, zaangażowanym w poprawę stanu zdrowia psychicznego obywateli.

Wobec narastających wyzwań cywilizacyjnych oraz wzrostu zapotrzebowania na działania w zakresie opieki psychiatrycznej wnosimy o nadanie temu obszarowi kategorii najwyższej rangi oraz zapewnienie gwarancji dla priorytetów kadrowych i finansowych potrzebnych do skutecznej realizacji Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Zarząd Główny PTP ma nadzieję, że zmiany organizacyjne i personalne dotyczące organizacji lecznictwa psychiatrycznego będą konsultowane z Polskim Towarzystwem Psychiatrycznym i zapewnia minister zdrowia o woli pełnej współpracy w realizacji działań zmierzających do osiągnięcia wyczekiwanej poprawy kondycji psychicznej Polek i Polaków.

Pod listem podpisali się: prezes ZG PTP prof. Dominika Dudek, od sekretarz ZG PTP dr n. med. Michał Mielimąka.

Źródło: Polskie Towarzystwo Psychiatryczne

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także