Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Izabela Leszczyna powołuje Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw profilaktyki zdrowotnej i współpracy międzyresortowej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 2 lutego 2024 12:00

Izabela Leszczyna powołuje Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw profilaktyki zdrowotnej i współpracy międzyresortowej - Obrazek nagłówka
W Dz.U. MZ ukazało się zarządzenie w tej sprawie.

Pełnomocnikiem został Damian Węgrzyński.

Do zadań Pełnomocnika należy zapewnienie wsparcia ministrowi właściwemu do spraw zdrowia w zakresie zadań należących do działu administracji – zdrowie, w szczególności:

1) inicjonowanie zmian w zakresie profilaktyki zdrowotnej;

2) monitorowanie i ocena programów profilaktyki zdrowotnej, w tym dotyczących profilaktyki chorób onkologicznych i chorób układu krążenia;

3) koordynacja projektów aktów prawnych dotyczących profilaktyki zdrowotnej z innym ministrami, w szczególności ministrami właściwymi do spraw rodziny, oświaty i wychowania oraz kultury fizycznej;

4) wsparcie koordynacji wdrażania Narodowego Programu Zdrowia, w tym w zakresie współpracy międzyresortowej sprzyjającej zdrowiu i edukacji zdrowotnej;

5) upowszechnianie osiągnięć naukowych i praktycznych w zakresie profilaktyki zdrowotnej;

6) realizacja zadań wynikających z planowanego w I półroczu 2025 r. polskiego przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej, w kontekście priorytetów prezydencji Ministerstwa Zdrowia dotyczącego promowania profilaktyki zdrowotnej;

7) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Źródło: Dz.U. MZ

Podobne artykuły

KZM-telefon
29 września 2022
Msolecka
Felieton

Recepty pod specjalnym nadzorem

24 czerwca 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.