Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Jest projekt ustawy ws. minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 22 czerwca 2016 09:06

Jest projekt ustawy  ws. minimalnego wynagrodzenia pracowników ochrony zdrowia - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Rezydenci nie kryją rozczarowania...

W trakcie posiedzenia Komisji Trójstronnej minister zdrowia zaproponował podwyżki.

Rezydenci nie kryją rozczarowania. Minister zaproponował wzrost minimalnego gwarantowanego wynagrodzenia o ok. 3,75 zł netto/godzinę. Wzrost ten ma być rozłożony na 5 lat. Daje to 0,75 zł/h podwyżki rocznie - co zdaniem rezydentów pozwoli w najlepszym razie zrównoważyć inflację. 

- Nie. Nie mylicie się, nie macie problemów z oczami. Oczywiście Minister przedstawił swoje wyliczenia nieco inaczej, ale my raczej umiemy liczyć. Projekt zakłada dla nas wzrost do 2021 do 3980 zł brutto – czytamy na FB Porozumienia Rezydentów OZZL.

Rezydenci zarabiają obecnie 14 zł/h netto. Przedstawiciele rezydentów obawiają się, że propozycja ministra nie zadowoli młodych lekarzy i dojdzie do eskalacji konfliktu. W ich ocenie propozycja nie jest dobra ani dla rezydentów, ani dla pielęgniarek.

Przypomnijmy:

Sobotnią manifestację młodych lekarzy zorganizowało Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Manifestacja była zwieńczeniem trwających od prawie roku działań na rzecz poprawy warunków pracy i specjalizacji młodych lekarzy. Merytoryczne kroki w postaci rozmów z posłami (akcja „Adoptuj posła”) czy wysyłania „recept na dobrą zmianę” do polityków nie przyniosły żadnych rezultatów.

- Jesteśmy zaniepokojeni, że rządzący odwlekają spełnienie obietnicy wyborczej przekładającej się zdrowie Polaków. Uważamy, że ratowanie życia i zdrowia jest obarczone olbrzymim stresem i odpowiedzialnością. Wymaga szerokiej i dogłębnej wiedzy i powinno być dobrze wynagradzane. Nasze postulaty nie ograniczają się tylko do kwestii finansowych, ale proponują szereg rozwiązań zmniejszających biurokrację i dających nam więcej czasu na kontakt z pacjentem - powiedział Krzysztof Ostaszewski, lekarz rezydent wiceprezes Porozumienia Rezydentów OZZL.

Lekarze rezydenci przypominają, że sytuacja kadrowa w opiece zdrowotnej w Polsce jest dramatyczna. Już dzisiaj z liczbą 2,2 lekarzy na 1000 mieszkańców jesteśmy na ostatnim miejscu w krajach Unii Europejskiej. 48% lekarzy w Polsce ma ponad 50 lat, a ponad 40% młodych lekarzy poważnie rozważa emigrację.

– Podobnie sytuacja wygląda zresztą w przypadku innych zawodów medycznych. Kto w tej sytuacji będzie leczył Polaków za kilka lat? – pyta Krzysztof Bukiel przewodniczący Zarządu Krajowego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy.

Postulaty manifestujących lekarzy:

  • przestrzeganie prawa pracy w szpitalach i poradniach,
  • zwiększenie przeznaczanych przez państwo środków na opiekę zdrowotną z obecnych 4,5% PKB (jeden z najniższych odsetków w Europie) na zapowiadane przez obecnego ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła w kampanii wyborczej co najmniej - 6%,
  • zwiększenie profesjonalizmu szkoleń i uzyskanie rzeczywistego dostępu do procedur medycznych
  • zmniejszenie biurokracji, która sprawia, że więcej czasu musimy spędzać przy wypełnianiu dokumentacji niż przy pacjencie,
  • wynagradzanie opiekunów specjalizacji, którzy za szkolenie przyszłych specjalistów nie są wynagradzani.

Zgodnie z postulatami płacowymi Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy i Samorządu Lekarskiego z ówczesnym Prezesem a obecnym Ministrem Zdrowia Konstantym Radziwiłłem na czele - zwiększenie pensji lekarzy rezydentów do 2 średnich krajowych.

Źródło: Porozumienie Rezydentów OZZL/Medexpress

Zobacz także