Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Jest rozporządzenie dot. specjalistów psychoterapii uzależnień

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 14 maja 2020 07:53

Jest rozporządzenie dot. specjalistów psychoterapii uzależnień - Obrazek nagłówka
Źródło: MZ
W Dz.U. RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu.

Konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 15 grudnia 2018 r. w sprawie funkcjonowania podmiotów leczniczych sprawujących opiekę nad uzależnionymi od alkoholu (Dz. U. poz. 2410) wynika z ogłoszonego od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększającą się liczbą zidentyfikowanych zachorowań na COVID-19.

Pełniący obowiązki Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjął decyzję o odwołaniu zarządzonego w terminie 6 - 8 kwietnia 2020 r. egzaminu certyfikacyjnego, o którym mowa w § 13 ust. 2 pkt 3 i ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania i rodzajów podmiotów leczniczych wykonujących świadczenia stacjonarne i całodobowe oraz ambulatoryjne w sprawowaniu opieki nad uzależnionymi od alkoholu oraz sposobu współdziałania w tym zakresie z instytucjami publicznymi i organizacjami społecznymi (Dz. U. poz. 734).

W związku z zaistniałą sytuacją osoby uczestniczące w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz programie szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień pozbawione zostały możliwości uzyskania certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień. Jednocześnie nie doszło do wstrzymania biegu okresu ważności wystawionych zaświadczeń, które wydawane są przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na okres 5 lat, co w wielu przypadkach skutkuje utratą ich ważności i w konsekwencji utratą podstawy do uczestniczenia w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i psychoterapii członków rodzin.

Zgodnie z dodawanym w § 14 ust. 6 rozporządzenia , w przypadku upływu okresu ważności zaświadczeń, o których mowa w § 14 ust. 3 rozporządzenia, stanowiących podstawę do uczestniczenia w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i psychoterapii członków rodzin, w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 5-letni okres, na jaki Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydaje zaświadczenia, ulegnie przedłużeniu na okres ogłoszenia jednego z tych stanów oraz do upływu 12 miesięcy następujących po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni.

Rozporządzenie: TU

Źródło: Dz.U. RP

Podobne artykuły

iStock-1218887282
5 lipca 2024
Sutkowski-WnJaw-2
21 maja 2024
alkohol
29 kwietnia 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.