Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Kolejne ograniczenia w rehabilitacji leczniczej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 sierpnia 2020 09:18

Kolejne ograniczenia w rehabilitacji leczniczej - Obrazek nagłówka

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, wyodrębnia z terytorium RP dwie strefy – czerwoną i żółtą – na obszarze których, z powodu istnienia większego ryzyka zakażenia wirusem SARS-CoV-2 niż na obszarze reszty kraju, wprowadzone zostają dodatkowe obostrzenia.

Na mocy rozporządzenia w strefie czerwonej ustanawia się zakaz prowadzenia:

  • rehabilitacji leczniczej w ośrodku rehabilitacyjnym w systemie stacjonarnym w ramach prewencji rentowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
  • leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz świadczeń uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego dzieci wykonywanego pod opieką dorosłych;
  • działań realizowanych w ramach turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej;
  • turnusów leczniczo-profilaktycznych w podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
  • turnusów readaptacyjno-kondycyjnych w:

podmiotach leczniczych utworzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, w których są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej,
jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej;
turnusów antystresowych w podmiotach leczniczych utworzonych i nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych przez funkcjonariuszy lub pracowników Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz Służby Ochrony Państwa.
Powyższe zakazy obowiązują od dnia 8 sierpnia 2020 r., z wyjątkiem zakazu w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, który obowiązuje już od dziś, tj. od 7 sierpnia 2020 r.

Rozporządzenie zawiera także regulację przejściową umożliwiającą zakończenie rozpoczętych turnusów. Wprowadzony zakaz nie obejmuje bowiem osób, które rozpoczęły leczenie lub rehabilitację, do ich zakończenia.

Na obszarze reszty kraju, w tym również w strefie żółtej, utrzymane zostały dotychczasowe regulacje odnoszące się do prowadzenia ww. rodzajów rehabilitacji, leczenia uzdrowiskowego i rehabilitacji uzdrowiskowej, tj.: warunkiem ich rozpoczęcia jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 6 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego. Warunek obowiązuje do odwołania.

Należy tu podkreślić, że wszelkie inne rodzaje rehabilitacji leczniczej (w tym m.in.: ambulatoryjna, domowa, w ramach ośrodka i oddziału dziennego oraz stacjonarnej) wciąż mogą być prowadzone, zarówno w strefie żółtej jak i czerwonej bez dodatkowych ograniczeń wynikających w rozporządzenia.

Warto przeczytać

Nowe zasady od 7 listopada

Przypomnijmy:

Na dzień 8 sierpnia 2020 r. strefa:

czerwona obejmuje powiaty:
pszczyński, Ruda Śląska, rybnicki, Rybnik i wodzisławski w województwie śląskim,
ostrzeszowski w województwie wielkopolskim,
nowosądecki i Nowy Sącz w województwie małopolskim,
wieluński w województwie łódzkim;
żółta obejmuje powiaty:
cieszyński, Jastrzębie-Zdrój i Żory w województwie śląskim,
jarosławski, Przemyśl i przemyski w województwie podkarpackim,
kępiński w województwie wielkopolskim,
oświęcimski w województwie małopolskim,
pińczowski w województwie świętokrzyskim,
wieruszowski w województwie łódzkim.

Źródło: KIF

Tematy

rehabilitacja / KIF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.