Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Koniec pracy lekarzy ponad normę - trwa „Akcja Zdrowa Praca”

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 12 sierpnia 2019 12:02

Koniec pracy lekarzy ponad normę - trwa „Akcja Zdrowa Praca”  - Obrazek nagłówka
ThinkstockPhotos
ZK OZZL wraz z Porozumieniem Rezydentów OZZL oraz Naczelną Radą Lekarską, apelują o przyłączenie się do „Akcji Zdrowa Praca” w myśl uchwały ZK OZZL, która ruszyła 14 czerwca 2019 roku.

„Akcji Zdrowa Praca”, opiera się na dostosowaniu czasu pracy lekarzy (zarówno rezydentów, jak i specjalistów) do powszechnie obowiązujących przepisów.

Przepisy określają pracę na jednym etacie oraz w wymiarze nie większym niż 48 godzin tygodniowo wraz z dyżurami i innym zatrudnieniem dodatkowym. W rzeczywistości to 1,26 etatu, ponieważ etat lekarski przewiduje pracę w wymiarze 37 h 55 minut tygodniowo.

ZK OZZL wraz z Porozumieniem Rezydentów OZZL oraz Naczelną Radą Lekarską, nawołują lekarzy do rezygnacji z dodatkowego zatrudnienia oraz z tzw. klauzuli opt-out, czyli wyrażonej zgody na pracę powyżej 48 godzin. Rezygnacja powinna nastąpić do końca sierpnia 2019 roku, ponieważ okres wypowiedzenia obejmuje miesiąc. W takim wypadku lekarze od października będę pracować tylko 48h, łącznie z dyżurami. W przypadku dodatkowego zatrudnienia procedura wygląda identycznie.

Celem akcji jest doprowadzenie do stałych zmian, czyli zmniejszenia przez lekarzy nadmiernie długiego czasu pracy, powodującego permanentne zmęczenie, stanowiące zagrożenie dla zdrowia samych lekarzy, jak i pacjentów, którzy pozostają pod ich opieką.

Liczne badania pokazują, ze lekarz po całonocnym dyżurze ma ograniczone zdolności psychoruchowe w takim stopniu, jak człowiek nietrzeźwy. Z tego powodu akcja jest wezwaniem do prowadzenia normalnej, bezpiecznej pracy, która nie zagrozi ani lekarzowi ani pacjentowi.

Nadzieje

Lekarza nadal liczą, że rządzący przedstawią program reformy ochrony zdrowia, który będzie przewidywał powstanie wydolnego („bezkolejkowego”) systemu, bezpiecznego dla pacjentów i pracowników ochrony zdrowia, stabilnego finansowo.

Elementem tego programu musi być też trwały system kształtowania warunków pracy i płacy pracowników medycznych w tym lekarzy, przewidujący nie tylko odpowiednie wynagrodzenia ale i mechanizmy ich waloryzacji, aby podwyżki nie dokonywały się tylko „od strajku do strajku”.

„Akcja Zdrowa Praca”, jest konsekwencją porozumienia MZ z PR OZZL z dnia 8 lutego 2018 roku oraz szeregiem pozostałych działań rządku w zakresie ochrony zdrowia.

Podwyżki, jakie otrzymali lekarze na mocy porozumienia mają jedynie epizodyczny i czasowy charakter. Z kolei, podwyżki dla lekarzy specjalistów obowiązują tylko do roku 2020. Podwyżki dla lekarzy rezydentów ustalone w odpowiednim rozporządzeniu MZ nie znalazły swojego potwierdzenia w rządowym projekcie zmian ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, gdzie pozostawiono zapis, iż wynagrodzenie lekarza rezydenta nie może być niższe niż 70% przeciętnej płacy krajowej (sprzed 2 lat).

Najważniejszy postulat środowiska lekarzy, w tym PR OZZL oraz OZZL jako całości zawsze było i jest nadal stworzenie wydolnego systemu publicznej ochrony zdrowia, stabilnego finansowo, bezpiecznego dla chorych i pracowników. W którym chorzy nie będą umierać w kolejkach, a lekarze na dyżurach.

Z kolei, postulat przeznaczenia 6,8% PKB na publiczną ochronę zdrowia został sformułowany, gdyż wg opinii wielu ekspertów jest to najniższa kwota jaka może zapewnić prawidłowe funkcjonowanie publicznej ochrony zdrowia.

W ramach akcji odbywają się spotkania lekarzy z przewodniczącym PR OZZL dr Janem Czarneckim, a także przedstawicielami odpowiednich zarządów regionów OZZL.

Więcej o postulatach ZK OZZL można przeczytać TU

Źródło: OZZL

Zobacz także