Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

KSO idzie przez Sejm jak burza

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 stycznia 2023 09:19

KSO idzie przez Sejm jak burza - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Zmiany korzystne dla pacjenta czy kolejna kompromitacja rządu? Podczas środowej debaty nad projektem ustawy o Krajowej Sieci Onkologicznej mocno wybrzmiały obydwa poglądy. Rząd jednak bez problemu przeprowadza ustawę przez Sejm – prawdopodobnie jeszcze w czwartek Sejm zakończy prace nad nią i przekaże ustawę Senatowi.

W środę minister zdrowia Adam Niedzielski w pierwszym czytaniu zapewniał, że Krajowa Sieć Onkologiczna zmieni i unowocześni model leczenia onkologicznego, stawiając w centrum procesu pacjenta – dzięki, między innymi, opiece koordynatora a także lepszej współpracy ośrodków prowadzących leczenie onkologiczne na różnych szczeblach. Jednakową jakość świadczeń ma zapewnić z jednej strony fakt, że będą ich udzielać wyłącznie podmioty należące do sieci onkologicznej, które będą musiały wykazywać kontrolowane wskaźniki kliniczne i mierniki jakości, z drugiej – że każdy pacjent będzie konsultowany, w ramach konsyliów, z wieloma specjalistami.

Opozycja w trakcie debaty zwracała jednak uwagę, że nie wszyscy eksperci z zakresu onkologii podzielają entuzjazm i optymizm autorów KSO i ministra zdrowia. Przywoływano fakty, a te mówią o niskim poziomie finansowania i bardzo małej liczbie onkologów. Poseł Jerzy Hardie-Douglas wskazywał na to, że wiodące ośrodki onkologiczne, takie jak Narodowe Centrum Onkologii w Warszawie już w tej chwili uginają się pod ciężarem liczby pacjentów, i skierowanie do nich jeszcze większej liczby chorych może się okazać kontrskuteczne. Z kolei Dariusz Klimczak (KP) wyrażał obawy, że część pacjentów zostanie odcięta od możliwości leczenia w wybranych przez siebie szpitalach, ponieważ KSO zakłada rejonizację opieki onkologicznej. Posłowie Lewicy ostro domagali się upublicznienia wyników pilotażu i wniosków, jakie z niego płyną i dopytywali, czy rząd dlatego utajnia raport, że tak naprawdę nie wiadomo, w jaki sposób pilotaż zmienił sytuację pacjentów.

Podczas posiedzenia Komisji Zdrowia po pierwszym czytaniu wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przedstawił posłom informacje na temat pilotażu (choć trudno nazwać to raportem czy wnioskami, wcześniej minister zdrowia zapewniał, że „wyciąg z raportu” zostanie opublikowany w najbliższych dniach).

– Celem raportu była analiza zjawisk i zdarzeń, które zostały zaobserwowane w czasie wdrażania pilotażu sieci onkologicznej - wyjaśnił na wstępie Waldemar Kraska. Pilotaż Krajowej Sieci Onkologicznej realizowany jest w czterech województwach: dolnośląskim, świętokrzyskim, podlaskim i pomorskim. Jak wynika z danych przedstawionych przez wiceszefa MZ, do programu w tych czterech województwach włączono łącznie ok. 27 tys. pacjentów - różnie w poszczególnych województwach, w tym:

- ponad 5,5 tys. z rakiem jelita grubego,

- ponad 5 tys. z rakiem płuca,

- ponad 8 700 z rakiem piersi,

- ponad 1 172 z rakiem jajnika,

- ponad 5 700 z rakiem gruczołu krokowego.

Ośrodki biorące udział w pilotażu KSO otrzymały 319 863 000 zł (od 1 lutego 2019 r. do końca 2021 r.). – To więcej o 60 mln zł niż by te ośrodki dostały, jeśli nie brałyby udziału w pilotażu, ale wykonywałyby procedurę leczenia schorzeń onkologicznych - zaznaczył. To oznacza zwiększenie kosztów – w stosunku do „starego” modelu opieki – o ponad 20 proc.

Kraska przedstawił też wyniki anonimowej ankiety satysfakcji pacjentów, przeprowadzonej przez firmę zewnętrzną, niezależną od Ministerstwa Zdrowia. Oceniano poziom satysfakcji pacjentów z uzyskanej pomocy onkologicznej w skali od 1 do 10. – Analizie poddano 5 540 ankiet z czterech województw realizujących pilotaż. Średnia ocena respondentów wynosiła 9,6. Najwyższa była w województwie świętokrzyskim - 9,8, w dolnośląskim - 9,7. Najniższe oceny wydali respondenci w województwie podlaskim i pomorskim - 9,3 – poinformował wiceszef resortu zdrowia.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także