Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Medycyna laboratoryjna: Jest projekt rozporządzenia dot. kwalifikacji personelu i laboratorium medycznego

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 27 października 2023 13:24

Medycyna laboratoryjna: Jest projekt rozporządzenia dot. kwalifikacji personelu i laboratorium medycznego - Obrazek nagłówka
Fot. iStock/Getty Images
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie w sprawie wymagań, jakim powinno odpowiadać medyczne laboratorium diagnostyczne oraz kwalifikacji personelu.

Konieczność określenia nowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia medycznego laboratorium diagnostycznego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej regulującej zagadnienia dotyczące medycyny laboratoryjnej.

Proponowana regulacja ma przyczynić się do poprawy jakości i wiarygodności wyników badań laboratoryjnych, a tym samym do poprawy wyników leczenia i pośrednio stanu zdrowia społeczeństwa.

W projektowanym rozporządzeniu wskazano, że pomieszczenia laboratorium powinny być dostosowane do rodzaju prac, jakie są w nich wykonywane, w sposób zapewniający poprawną jakość pomiarów i wiarygodność wyników. Wymieniono rodzaje pomieszczeń, które wchodzą w skład laboratorium z podziałem na pomieszczenie główne, socjalne, pomieszczenie służące do obsługi pacjentów oraz administracyjne. W załączniku określono wykaz kwalifikacji zawodowych na poszczególnych stanowiskach pracy w laboratorium.

W projekcie rozporządzenia:

1) dostosowano nazewnictwo zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej;

2) dostosowano stanowiska i kwalifikacje do przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 10 lipca 2023 r. w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorstwami;

3) w odniesieniu do stanowiska pracy młodszy asystent medycyny laboratoryjnej, stosownie do art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej, uwzględniono osoby, które ukończyły jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i drugiego stopnia w zakresie:

a) biologii, biologii medycznej, mikrobiologii lub mikrobiologii medycznej i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub

b) biotechnologii lub biotechnologii medycznej i uzyskała tytuł zawodowy magistra lub magistra inżyniera.

4) określono wymagania dla kierownika laboratorium w zakresie kwalifikacji zawodowych zgodnie przepisami ww. ustawy.

Proponuje się, także aby kierownikiem mogła być osoba, która posiada 5 letnie doświadczenie w pracy w laboratorium, co zapobiegnie pełnieniu tej funkcji przez osoby mające tylko wiedzę teoretyczną bez doświadczenia pracy w zawodzie.Zaproponowano również przepis przejściowy zgodnie z którym podmiot wykonujący działalność leczniczą, w zakresie medycyny laboratoryjnej oraz uczelnia, która prowadzi laboratorium będzie mógł dostosować swoją działalność do wymagań w zakresie kwalifikacji na poszczególnych stanowiskach w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia. Wprowadzenie przepisu przejściowego umożliwi zachowanie ciągłości wykonywania zawodu osobom niespełniającym wymagań na poszczególne stanowiska na dzień wejścia w życie przepisów rozporządzenia.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także