Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

MZ ogłasza nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 12 lutego 2024 09:26

MZ ogłasza nabór do Krajowej Rady ds. Opieki Geriatrycznej - Obrazek nagłówka
Ministerstwo Zdrowia zaprasza podmioty i organizacje do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej.

Do zadań Rady będzie należało:

  1. doradztwo w zakresie opieki geriatrycznej, w szczególności w zakresie określania przez ministra właściwego do spraw zdrowia kierunków rozwoju opieki geriatrycznej;
  2. przedstawianie propozycji zmian w zakresie opieki geriatrycznej;
  3. opiniowanie przekazywanych projektów wojewódzkich planów oraz ich aktualizacji;
  4. opiniowanie przekazywanych przez wojewodów raportów dotyczących oceny organizacji i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej,
  5. opiniowanie finansowania świadczeń zdrowotnych udzielanych w centrach i w oddziałach geriatrycznych.

Do zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady do spraw Opieki Geriatrycznej serdecznie zapraszamy podmioty i instytucje wymienione w art. 43  pkt 10  i 11 ustawy, tj.:

  • przedstawicieli stowarzyszeń będących, zgodnie z postanowieniami ich statutów, towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszającymi specjalistów w dziedzinie geriatrii lub medycyny rodzinnej;
  • przedstawicieli organizacji zrzeszających pacjentów, do których zadań statutowych należą sprawy dotyczące opieki nad osobami starszymi.

Wybrana osoba zostanie poinformowana o tym fakcie pisemnie. Powołania członków Rady dokona Minister Zdrowia, a na stronie Ministerstwa zostanie zamieszczony stosowny komunikat w powyższej sprawie.

Zgłoszenia należy przekazać w terminie do dnia 22 lutego 2024 r. – liczy się data wpływu do Ministerstwa Zdrowia.

Zgłoszenie musi zawierać:

  1. Wypełniony formularz zgłoszeniowy (zawierający wszystkie wymagane dane, oświadczenia i podpisy).
  2. W przypadku podpisu dokonanego przez osobę nie wykazaną jako reprezentanta podmiotu zgłaszającego w publicznych rejestrach, do zgłoszenia należy dołączyć odpowiedni dokument potwierdzający upoważnienie do reprezentowania danej organizacji.

Więcej: TU

Źródło: MZ

Tematy

senior / geriatria

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także