Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ: Będzie więcej izolatoriów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 19 listopada 2021 08:35

NFZ: Będzie więcej izolatoriów - Obrazek nagłówka
Centrala NFZ opublikowała zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Niniejsze zarządzenie zmieniające zarządzenie Nr 42/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 marca 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 stanowi wykonanie polecenia Ministra Zdrowia wyrażonego w decyzji z dnia 17 listopada 2021 r. (znak: DLU.736.642.2021.AŻ).

Na podstawie ww. polecenia wykaz podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które udzielają świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 prowadzonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia od dnia 18 listopada 2021 r. obejmuje nie więcej niż dwa izolatoria na terenie danego województwa.

Z uwagi na pogarszającą się sytuację epidemiczną, której rezultatem jest stale zwiększająca się liczba osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, co powoduje zwiększoną liczbę osób wymagających izolacji, zasadne jest zwiększenie liczby funkcjonujących izolatoriów.

Przedmiotowe świadczenia będą finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.

Przepisy zarządzenia wchodzą w życie z dniem następującym po dniu podpisania i stosuje się je do rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych od dnia 18 listopada 2021 r.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także