Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ ogłasza konkurs na dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 3 lipca 2014 09:50

NFZ ogłasza konkurs na dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ - Obrazek nagłówka
Prezes NFZ ogłosił konkurs na dyrektora śląskiego NFZ. Jakie warunki musi spełniać kandydat?

nfz

Prezes NFZ ogłosił konkurs na dyrektora śląskiego NFZ. Jakie warunki musi spełniać kandydat?

Kandydat musi spełniać następujące warunki, tj. być osobą, która:

1) posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne, preferowane w zakresie prawa, ekonomii, medycyny, organizacji ochrony zdrowia lub zarządzania;

2) posiada wiedzę i doświadczenie, preferowane z zakresu ochrony zdrowia, dające rękojmię prawidłowego wykonywania obowiązków dyrektora, potwierdzone stosownymi dokumentami;

3) nie była prawomocnie skazana za przestępstwo popełnione umyślnie;

4) powinna legitymować się minimum 5-letnim doświadczeniem na stanowisku kierowniczym - preferowane w sektorze ochrony zdrowia.

Do zakresu obowiązków dyrektora Oddziału należy m.in.:

  • efektywne i bezpieczne gospodarowanie środkami finansowymi oddziału wojewódzkiego Funduszu;
  • przygotowanie i przedstawianie radzie oddziału wojewódzkiego Funduszu corocznych prognoz przychodów i kosztów;
  • realizacja planu finansowego oddziału wojewódzkiego Funduszu i planu pracy oddziału wojewódzkiego Funduszu;
  • przeprowadzanie postępowań o zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych;
  • dokonywanie wyboru realizatorów programów zdrowotnych, w tym w imieniu danego ministra;
  • zawieranie i rozliczanie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w tym świadczeń wysokospecjalistycznych i programów lekowych określonych w przepisach ustawy o refundacji oraz zawieranie i rozliczanie umów o realizację programów zdrowotnych.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 17 lipca 2014 r. 

Źródło: nfz.gov.pl

Czytaj także: Profesor Chazan złamał prawo!

 

 

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także