Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ: Projekt zarządzenia w sprawie profilaktycznej mastektomii

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 28 stycznia 2019 08:33

NFZ: Projekt zarządzenia w sprawie profilaktycznej mastektomii - Obrazek nagłówka
Centrala NFZ przedstawia do konsultacji projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.

Zmiana związana jest z opublikowaniem w dniu 15 stycznia 2019 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 77), które wprowadza z dniem 16 stycznia 2019 r. nowe świadczenie gwarantowane: „Profilaktyczna mastektomia”.

Dla przedmiotowego świadczenia gwarantowanego produktem rozliczeniowym jest grupa JPG J01 Radykalne odcięcie piersi z rekonstrukcją.

W celu rozliczenia konieczne jest wskazanie procedur: 85.71 Całkowita rekonstrukcja piersi, 85.72 Obustronna całkowita rekonstrukcja piersi oraz rozpoznania ICD-10: Z40.0. Chirurgia profilaktyczna czynników ryzyka związanych z nowotworami złośliwymi. Odpowiedniej modyfikacji dokonano w załączniku nr 3a do zarządzenia (Produkty rozliczeniowe dedykowane dla świadczeń, dla których w rozporządzeniu określono dodatkowe warunki ich realizacji), oraz w załączniku nr 9 do zarządzenia (Charakterystyka JGP).

Nie jest możliwy do oszacowania dokładny wpływ proponowanych zmian na globalny budżet płatnika, jednakże przy założeniu, że do świadczenia zostanie zakwalifikowanych 500 pacjentów rocznie, to całkowity wpływ na budżet wyniesie ok. 4,6 mln zł rocznie.
Zarządzenie wchodzi w życie 30 dni po dniu ogłoszenia.

Projekt: TU

Źródło: NFZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.