Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

NFZ wytyka błędy aptekarzom

MedExpress Team

Alicja Dusza

Opublikowano 25 lutego 2015 13:40

NFZ wytyka błędy aptekarzom - Obrazek nagłówka
Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta
Jakie błędy robią aptekarze? NFZ przeprowadził kontrole...
[caption id="attachment_20325" align="alignnone" width="620"]Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta Fot . Robert Robaszewski / Agencja Gazeta[/caption]

Jakie błędy robią aptekarze? NFZ przeprowadził kontrole...

NFZ przeprowadził kontrole w aptekach. W IV kwartale 2014 r. razem przeprowadzono 430 postępowań kontrolnych w aptekach. W 311 przypadkach stwierdzono nieprawidłowości, w 62 było błędów.

W wyniku przeprowadzonych kontroli stwierdzono nieprawidłowości m.in.:

w zakresie danych niezbędnych do realizacji recepty na leki refundowane dotyczących pacjenta, osoby wystawiającej receptę oraz świadczeniodawcy:
 - brak lub niepełne dane pacjenta na recepcie;
- brak, błędne lub niepełne dane dotyczące osoby uprawnionej do wystawiania recept lub/i brak podpisu, pieczątki;
- brak podpisu i pieczątki lekarza przy naniesionych poprawkach;
- brak daty wystawienia recepty;
- brak identyfikatora płatnika;
- niezgodność danych z nadruku na recepcie z pieczątką osoby wystawiającej receptę;

w zakresie przepisanych refundowanych leków:

- nieprawidłowe lub niepełne dane dotyczące przepisanych leków - nieprawidłowe lub niepełne nazwy leków, postaci, dawki, wielkości opakowań i ilości leków oraz sposób dawkowania - niespełniające wymogów rozporządzenia w sprawie recept lekarskich;

w zakresie prawidłowej realizacji recepty przez osobę wydającą lek z apteki:

- brak w aptece recepty, na podstawie której wydano lek;
- realizacja recept, na których brak było danych niezbędnych do wystawienia recepty lub recept, na których poprawiono lub dopisano dane bez autoryzacji osoby uprawnionej;
- przyjęcie i zrealizowanie ze zniżką recepty z poprawką autoryzowaną przez innego lekarza, niż lekarz wystawiający receptę;
- brak potwierdzenia realizacji recepty tj. brak imienia i nazwiska osoby wydającej lek w formie nadruku lub pieczęci lub brak podpisu osoby wydającej;
- realizacja recept po upływie terminu ich ważności;
- wydanie bezpłatnie leku OTC lub wyrobów medycznych dla osoby z uprawnieniami IB;
- realizacja recept niezgodnie z odpłatnością określoną na recepcie lub niezgodnie z obowiązującymi przepisami;
- wydawanie leku w ilości większej niż na 3-miesięczne stosowanie, w ilości większej niż przepisana przez lekarza lub w ilości większej niż można - wydać, gdy lekarz nie określił lub określił nieprawidłowo: sposób dawkowania, wielkość opakowania lub dawkę leku;
- realizacja recept na refundowane leki recepturowe zawierające w swoim składzie środek odurzający lub substancje psychotropowe, na których - brak sposobu ich dawkowania, bądź brak określenia słownie ilości substancji psychotropowej;
- dzielenie opakowań bezpośrednich leków refundowanych lub niepodzielenie leków przepisanych w postaci parenteralnej;
- brak lub nieprawidłowe potwierdzenie uprawnień dodatkowych pacjenta;
- realizacja recepty na druku oznaczonym Rpw na leki refundowane nie posiadające kategorii Rpw;
- brak kwalifikacji i uprawnień pracownika apteki do realizacji recepty (np. w przypadku wydawania leków psychotropowych);
- nieprawidłowa wycena leku recepturowego;
- wydanie leku przed wskazaną na recepcie datą realizacji "od dnia";
- wydanie zamiennika, mimo adnotacji "NZ";

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także