Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NFZ: zmiany w pilotażu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 10 stycznia 2020 08:53

NFZ: zmiany w pilotażu „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” - Obrazek nagłówka
Opublikowano Zarządzenie Prezesa NFZ zmieniające zarządzenie w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.
Zarządzenie ma w szczególności na celu dostosowanie przepisów do obowiązujących przepisów prawa, a także wprowadzenie innych zmian merytorycznych.
Zmiany dotyczą:
1) wykreślenia z załącznika nr 1 do zarządzenia w §2 ust. 6 zapisu „oraz wymagany sprzęt”,
2) załączników nr 4 – 6 do zarządzenia polegają na uproszczeniu zapisów oraz zniesieniu obowiązku stosowania pieczęci lub pieczątek, dopuszczając możliwość stosowania innych form identyfikacji w związku z wejściem w życie w dniu 7 września 2019 r. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wdrażaniem rozwiązań w obszarze e-zdrowia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1590), która wprowadziła zmianę w zakresie art. 146 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1373, ze zm.) w szczególności w zakresie stosowania ułatwień obiegu dokumentacji, w tym ich elektronizacji.
3) w zakresie załącznika nr 3 do zarządzenia:
a) wykreślenia z części II wniosku pozycję „zasoby” oraz dostosowaniu wymagań, dotyczących miejsca udzielania świadczeń do realizacji pilotażu,
b) w części V wniosku usunięcia pozycji „kompetencje” oraz „doświadczenie zawodowe” i dodania pozycji „wykształcenie”,
c) wykreślenia części VI wniosku dotyczącej „wykazu zasobów”.

Zarządzenie: TU

Źródło: NFZ

Tematy

NFZ / dieta mamy / pilotaż

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także