Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Nowi krajowi konsultanci w Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Którzy?

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 26 sierpnia 2014 12:05

Nowi krajowi konsultanci w Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Którzy? - Obrazek nagłówka
Ministerstwo Zdrowia przestawiło do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Co się zmieni?

MZ_NOWE

 

Ministerstwo Zdrowia przestawiło do konsultacji projekt nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej. Co się zmieni?

Celem nowelizacji rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 10 maja 2006 r. w sprawie nadania statutu Krajowej Radzie Transplantacyjnej jest dodanie do wykazu dziedzin medycyny, których reprezentujący je konsultanci krajowi wchodzą do składu Krajowej Rady Transplantacyjnej nowej specjalizacji medycyny, jaką jest intensywna terapia. Specjalizacja ta została wprowadzana rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r., niezależnie od dotychczas funkcjonującej specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii z innymi dziedzinami medycyny, w celu poprawy jakości leczenia najciężej chorych pacjentów. Jakkolwiek kompetencje konsultanta w obu ww. dziedzinach obejmują pewien wspólny obszar, to jednak powołanie w skład Krajowej Rady Transplantacyjnej również konsultanta w dziedzinie intensywnej terapii obok konsultanta w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii jest uzasadnione i celowe, biorąc pod uwagę zakres spraw, którymi zajmuje się Rada. Do Rady rozporządzenie dodaje także konsultanta z dziedziny immunologii klinicznej. Potrzeba powołania tego konsultanta wynika z zakresu prac Rady, w tym spraw dotyczących badań w zakresie doboru niespokrewnionych dawców szpiku.

Drugą zmianą jest wprowadzenie możliwości korespondencyjnego dokonywania uzgodnień przez członków Rady i głosowania za pośrednictwem poczty elektronicznej. Celem zmiany jest uelastycznienie prac Rady, szczególnie w sytuacjach konieczności uzyskania stanowiska Rady w trybie pilnym.

Rozporządzenie: TU

Źródło: rcl.gov.pl

Czytaj także: 

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także