Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Ustawa tytoniowa

Beznikotynowe „jednorazówki” jak e-papierosy

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 10 lipca 2024 09:57

Beznikotynowe „jednorazówki” jak e-papierosy - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Tzw. ustawa tytoniowa wymaga pilnej zmiany. Chodzi o ograniczenie używania papierosów elektronicznych przez ludzi młodych. Wyroby te stanowią wyraźne zagrożenie dla zdrowia publicznego, w szczególności młodego pokolenia i osób niepalących, co powoduje konieczność wprowadzenia zakazu sprzedaży wszystkich rodzajów elektronicznych papierosów oraz pojemników zapasowych osobom poniżej 18. roku życia, bez względu na to czy dany produkt posiada lub nie posiada w swoim składzie nikotyny.

Ramy prawne dotyczące rynku papierosów elektronicznych, określone ustawą tytoniową, są konsekwencją implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 1, z późn. zm.).

Przepisy dyrektywy regulują kwestie dotyczące rynku płynów do elektronicznych papierosów posiadających w swoim składzie nikotynę. Zaproponowane regulacje spowodują objęciem ww. przepisami również tzw. płynów beznikotynowych. Należy zaznaczyć, że zagrożenie stwarzane przez te wyroby nie jest istotnie mniejsze od wyrobów zawierających nikotynę. Popularność wyrobów bez nikotyny zwiększa ryzyko dostępu młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w tym samym stopniu, w jakim czynią to papierosy elektroniczne z nikotyną. Mając to na uwadze za zasadne należy uznać ograniczenie sprzedaży płynów beznikotynowych osobom poniżej 18. roku życia, jak również zakaz ich sprzedaży w automatach, czy też za pomocą Internetu.

Obecne ramy prawne dotyczące rynku papierosów elektronicznych, określone ustawą tytoniową, są konsekwencją implementacji do krajowego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów oraz uchylającej dyrektywę 2001/37/WE (Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014, str. 1, z późn. zm.). Przepisy dyrektywy regulują kwestie dotyczące rynku płynów do elektronicznych papierosów posiadających w swoim składzie nikotynę. Zaproponowane regulacje mają za zadanie objęcie przepisami ustawowymi tzw. płynów beznikotynowych i spowodują:

1) wprowadzenie zakazu ich sprzedaży osobom do 18. roku życia;

2) ograniczenie miejsc gdzie będzie możliwe ich używanie, analogicznie jak w przypadku elektronicznych papierosów z płynem zawierającym nikotynę;

3) wprowadzenie zakazu sprzedaży w automatach oraz sprzedaży na odległość (w tym przez Internet);

4) wprowadzenie zakazu reklamy i promocji;

5) konieczność zgłaszania informacji o tych wyrobach do Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych;

6) konieczność dostosowania ich składu do wymogów ustawy (np. zakazu stosowania substancji o właściwościach CMR);

7) konieczność odpowiedniego oznakowania ich opakowań.

Elektroniczne papierosy elektroniczne i pojemniki zapasowe, które są napełnione płynem niezawierającym nikotyny, obecnie nie odpowiadają definicjom papierosa elektronicznego lub pojemnika zapasowego określonym w ustawie tytoniowej, więc w ogóle nie podlegają wymogom określonym w ustawie dla papierosów elektronicznych i pojemników zapasowych. Kompetencje w zakresie weryfikacji tych produktów pod względem ich bezpieczeństwa i eliminacji z rynku posiada Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcja Handlowa.

Dlatego należy wprowadzić większy nadzór nad płynami beznikotynowymi, m.in. przez konieczność zgłaszania informacji o tych wyrobach do Prezesa Biura do spraw Substancji Chemicznych oraz konieczność dostosowania ich składu do wymogów ustawy (np. zakazu stosowania substancji o właściwościach CMR).

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.