Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Nowy statut Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 4 sierpnia 2023 09:15

Nowy statut Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego - Obrazek nagłówka
Źródło: GIF
W Dz.U. RP opublikowano Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Inspektoratowi Farmaceutycznemu.

Statut zakłada zmianę struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego przez dokonanie podziału na część inspekcyjną oraz część dotyczącą realizacji zadań nadzorczych innych niż inspekcje. 

Rozporządzenie wejdzie w życie dnia 17 sierpnia 2023 r.

Zmiana struktury organizacyjnej Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego będzie polegać na dokonaniu podziału na część inspekcyjną oraz część dotyczącą realizacji zadań nadzorczych innych niż inspekcje. W chwili obecnej inspekcje przeprowadzają inspektorzy ds. wytwarzania, którzy są usytuowani w Departamencie Inspekcji do Spraw Wytwarzania Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego oraz inspektorzy ds. obrotu hurtowego, którzy są usytuowani w Departamencie Nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. W celu bardziej efektywnego zarządzania systemem inspekcji przewiduje się, że wszyscy inspektorzy będą usytuowani w jednym departamencie – Departamencie Inspekcji Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Ponadto zadania niezwiązane bezpośrednio z wykonywaniem inspekcji zostaną przeniesione z Departamentu Inspekcji do Spraw Wytwarzania do nowego departamentu – Departamentu Nadzoru Farmaceutycznego.

Zmiana ma przyczynić się do poprawy efektywności działań Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego, gdyż każdy departament będzie wykonywał czynności jednego rodzaju. Przykładowo nadzór nad jakością produktów leczniczych, który nie wiąże się bezpośrednio z przeprowadzaniem inspekcji zostanie umiejscowiony w Departamencie Nadzoru Farmaceutycznego.

Źródło: GIF

Tematy

GIF

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także