Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Dodatki covidowe do zwrotu. To efekt kontroli NIK

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 16 kwietnia 2024 08:29

Dodatki covidowe do zwrotu. To efekt kontroli NIK - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
35 mln zł nienależnych dodatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 trafiło do pracowników ochrony zdrowia. NFZ odzyskuje pieniądze...

Najwyższa Izba Kontroli negatywnie oceniła realizację poleceń ministra zdrowia w sprawie dodatkowych świadczeń pieniężnych przyznawanych w związku z przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, czyli tzw. dodatków covidowych.

W wyniku kontroli NIK ustaliła, że minister zdrowia dopuścił do wystąpienia istotnych wad systemu przyznawania dodatków covidowych, które spowodowały m.in. wypłatę dodatków:

  • osobom nieuprawnionym;
  • kilkukrotnie tej samej osobie za dany miesiąc ponad limit 15 tys. zł (nawet 41,5 tys. zł miesięcznie);
  • w kwocie 15 tys. zł pomimo zaledwie kilkuminutowego czy jednorazowego wykonywania świadczeń zdrowotnych również wobec pacjentów tylko podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2;
  • nawet 31 osobom personelu medycznego przypadającym na jedno łóżko covidowe czy też 23 osobom na pacjenta.

Zarówno minister zdrowia jaki i prezes Narodowego Funduszu Zdrowia nie skorzystali z przysługujących im uprawnień kontrolnych i zaniechali przeprowadzania kontroli prawidłowości przyznawania i wypłacania dodatków covidowych.

NIK wnioskowała m.in. o przeprowadzenie przez Fundusz, w tym przez oddziały wojewódzkie, kontroli w prawidłowości realizacji przez podmioty lecznicze umów w sprawie dodatków covidowych.

W odpowiedzi na wystąpienie pokontrolne, Centrala NFZ poinformowała, iż podjęła pierwsze działania w sprawie realizacji wniosków NIK. W wyniku kontroli przeprowadzonych w oddziałach wojewódzkich, NFZ ustaliła, że nienależnie przekazano środki finansowe na dodatki do wynagrodzeń pracowników ochrony zdrowia z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w łącznej kwocie 35 mln zł (wg stanu na 15 marca 2024 r.), z czego odzyskano 25 mln zł, a sprawy o odzyskanie kwoty niemal 10 mln zł skierowano na drogę postępowania sądowego.

Źródło: NIK

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także