Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

NRL zgłasza uwagi do rozporządzenia w sprawie izb wytrzeźwień

MedExpress Team

Katarzyna Wróblewska

Opublikowano 7 kwietnia 2014 09:13

NRL zgłasza uwagi do rozporządzenia w sprawie izb wytrzeźwień - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Prezydium NRL podjęło w dniu 4 kwietnia br. jedno stanowisko: w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
[caption id="attachment_39361" align="alignnone" width="620"]Thinkstock/FPM Thinkstock/FPM[/caption]

Prezydium NRL podjęło w dniu 4 kwietnia br. jedno stanowisko: w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie izb wytrzeźwień i placówek utworzonych lub wskazanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przekazanego przy piśmie pana Igora Radziewicza-Winnickiego, z dnia 21 marca 2014 r., zgłasza następujące uwag do przedstawionego projektu rozporządzenia:

1) § 6 ust. 1 pkt 2 – jest sformułowany nieprecyzyjne i nie wyklucza możliwości przetrzymywania w Izbie Wytrzeźwień osób, które są potencjalnie niebezpieczne dla życia i zdrowia swojego lub innych osób, które ze względu na stan somatyczny lub psychopatologiczny powinny być leczone w zakładach opieki zdrowotnej.

2) § 6 ust. 2 pkt 4 – system monitorowania, a w szczególności przechowywania zapisów będzie zbyt kosztowny dla większości placówek. Nie jest jasne, dlaczego wybrano akurat 6-miesięczny, a nie np. 3-miesięczny okres przechowywania danych (jak to jest w przypadku monitorowania zastosowania izolacji w szpitalach psychiatrycznych).

3) w załączniku nr 2 pkt II ppkt 2 w opisie stanu psychicznego:

a) po przymiotnikach: „ilościowe” i „jakościowe” brak rzeczownika: powinno być „…zaburzenia świadomości”. Należy skreślić słowa: „objawów wytwórczych”, a „halucynacje” zmienić na „omamy”.

b) „stan fizyczny” należy zamienić na „stan somatyczny”.

Źródło: nil.org.pl

Czytaj także: Czy lekarze rodzinni odciążą endokrynologów

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.