Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
NFZ

Pacjenci i personel medyczny będą mieli dostęp do testów na koronawirusa

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 4 kwietnia 2020 16:11

Pacjenci i personel medyczny będą mieli dostęp do testów na koronawirusa - Obrazek nagłówka
W sobotę NFZ opublikowało nowelizację zarządzenia w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Poniżej zamieszczamy uzasadnienie zarządzenia.

Zarządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 9
ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z
zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Na mocy ww. przepisu prezes Narodowego Funduszu Zdrowia upoważniony
został do określenia zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń
opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem
COVID-19.

Niniejszym zarządzeniem zaktualizowano katalog produktów rozliczeniowych,
poszerzając dostęp do wykonywania i rozliczania badań diagnostycznych na
obecność wirusa SARS-CoV-2 w podmiotach leczniczych posiadających własne
laboratoria diagnostyczne. Poprawa dostępu obejmie również pacjentów i
pracowników pozostałych podmiotów leczniczych, w tym diagnozowanych na SOR
lub Izbach Przyjęć tych podmiotów.

Określone niniejszym zarządzeniem wartości wyceny wykonania testów na
obecność wirusa SARS-CoV-2 mogą ulec zmianie w wyniku taryfikacji
przeprowadzonej przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Źródło: NFZ

Tematy

NFZ / koronawirus / COVID-19

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.