Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

PNRL o projekcie ustawy ws. uzupełnienia instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 3 czerwca 2020 13:10

PNRL o projekcie ustawy ws. uzupełnienia instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej - Obrazek nagłówka
nil

W dniu 2 czerwca 2020 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko ws. senackiego projektu ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-COV-2.

Poniżej zamieszczamy treść stanowiska.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z senackim projektem ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia systemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, przesłanym przy piśmie Pana Dariusza Salomończyka Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu RP z dnia 21 maja 2020 r., znak: SPS-WP-173-92/20, popiera co do zasady proponowane rozwiązania, zmierzające do zapewnienia osobom wykonującym zawody medyczne, w tym lekarzom i lekarzom dentystom szerokiego wachlarza świadczeń opartych o finansowanie bądź refinansowanie ze środków publicznych.

Projekt zawiera wiele rozwiązań, które mają na celu zminimalizowanie negatywnych skutków pandemii w odniesieniu do systemu opieki zdrowotnej. W czasie obowiązującego stanu epidemii czas m.in. lekarzy i lekarzy dentystów jest szczególnie cenny i nie powinien być wykorzystywany na sprawy inne niż walka o zdrowie i życie pacjentów. Tym bardziej są więc cenne propozycje rekompensujące osobom wykonującym zawody medyczne niemierzalny nakład ich pracy i poświęcenia poprzez takie świadczenia, jak dodatek do wynagrodzenia, dodatek specjalny za pracę w godzinach nadliczbowych czy prawo do dodatkowego zwolnienia od pracy po odwołaniu stanu epidemii bądź stanu zagrożenia epidemicznego.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca jednakże uwagę na przewidywany w art. 7 obowiązek badania na obecność wirusa SARS-CoV-2. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, iż decyzja o tym, którzy pracownicy mają być poddawani takim testom i z jaką częstotliwością powinna leżeć po stronie kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z uwzględnieniem specyfiki pracy na danym stanowisku, istniejących ryzyk transmisji wirusa w odniesieniu do wprowadzonych ograniczeń i procedur zapobiegawczych w danym podmiocie.

Źródło: NIL

Tematy

nil

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.