Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Poznano mechanizm powstawania małopłytkowości i zakrzepów po szczepieniu przeciw COVID-19

MedExpress Team

Magda Mazurek

Opublikowano 13 kwietnia 2021 07:34

Poznano mechanizm powstawania małopłytkowości i zakrzepów po szczepieniu przeciw COVID-19 - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W najnowszych badaniach opublikowanych w NEJM oceniono kliniczne i laboratoryjne cechy 11 pacjentów w Niemczech i Austrii, u których po szczepieniu preparatem ChAdOx (AstraZeneca) rozwinęła się zakrzepica lub trombocytopenia.

Spośród 11 pacjentów 9 stanowiły kobiety, których mediana wieku wynosiła 36 lat (zakres od 22 do 49). Począwszy od 5 do 16 dni po szczepieniu, u pacjentów wystąpił jeden lub więcej epizodów zakrzepowych, z wyjątkiem 1 pacjenta, u którego wystąpił śmiertelny krwotok wewnątrzczaszkowy. Spośród tych pacjentów zdiagnozowano między innymi zakrzepicę żył mózgowych i zatorowość płucną. 6 pacjentów zmarło. U pięciu pacjentów doszło do rozsianego wykrzepiania wewnątrznaczyniowego.

Szczepienie Astra Zeneca może spowodować rzadki rozwój zakrzepowej małopłytkowości, w której pośredniczą przeciwciała aktywujące płytki. Mechanizm incydentów jest bardzo podobny do małopłytkowości wywołanej przez heparynę.

Z uwagi na brak w historii pacjentów przyjmowania heparyn, nowe powikłanie nazwano VITT (vaccine-induced immune thrombotic thrombocytopenia), czyli immunologiczną zakrzepicą z trombocytopenią indukowaną szczepionką.

Doniesienia te potwierdziły norweskie badania. Oba zespoły odkryły, że pacjenci mieli przeciwciała, które wywołują reakcje krzepnięcia, w wyniku czego zużywane są płytki krwi prowadząc do potencjalnie śmiertelnych udarów lub zatorów.

Odkrycia mają kilka ważnych implikacji klinicznych. Po pierwsze, klinicyści powinni mieć świadomość, że u niektórych pacjentów zakrzepica żylna lub tętnicza może rozwinąć się w nietypowych miejscach, takich jak mózg lub brzuch, co ujawnia się klinicznie około 5 do 20 dni po szczepieniu. Jeśli takiej reakcji towarzyszy trombocytopenia, może to oznaczać niekorzystny skutek szczepienia. Na szczęście przypadki są dość rzadkie (ok. 1 na 100 tysięcy).

Źródło: https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2104840?query=featured_home

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.