Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Praca zdalna w Kodeksie Pracy?

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 30 kwietnia 2021 08:31

Praca zdalna w Kodeksie Pracy? - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images

Z okazji Światowego Dnia Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy zebrała się Rada Ochrony Pracy. Tematem obrad był wpływ pandemii COVID-19 na bezpieczeństwo i higienę pracy.
Państwową Inspekcję Pracy reprezentowała Katarzyna Łażewska-Hrycko, Główny Inspektor Pracy, z zastępcami Jarosławem Leśniewskim i Dariuszem Mińkowskim oraz dyrektorem Departamentu Nadzoru i Kontroli GIP Jakubem Chojnickim.

- Rok ubiegły w tym zakresie był wyjątkowy. Wystawionych zostało 22,7 mln zaświadczeń lekarskich prawie na 270 mln dni absencji chorobowej. To bardzo dużo. Jeśli chodzi o liczbę dni absencji chorobowej, nastąpił wzrost o 4,4 % w stosunku do roku poprzedniego” – powiedziała prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska i podkreśliła bardzo duży wzrost liczby wystawionych zwolnień z powodu zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowań – o ponad jedną czwartą.

Zagadnienie wyjątkowo złego wpływu pandemii na zdrowie psychiczne pracowników poruszyła także w swoim referacie poświęconym zawodowemu ryzyku zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 dyrektor Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi prof. Jolanta Walusiak-Skorupa. - Zaburzeń zdrowia psychicznego wśród pracowników mamy bardzo dużo a będzie coraz więcej – powiedziała, wskazując, że następstwem koronawirusa są: izolacja społeczna, niepokój, depresja, sięganie po alkohol i substancje psychoaktywne, a związana z nim stygmatyzacja powoduje, że ludzie często nie zgłaszają choroby.

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko przypomniała, że w początkowym okresie – od marca do czerwca ubiegłego roku – czynności kontrolne podejmowane przez organy inspekcji pracy ograniczały się do badania przyczyn i okoliczności wypadków przy pracy oraz reagowania na sytuacje bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia osób pracujących. W miesiącach, w których obostrzenia były mniejsze, a firmy powracały do normalnego funkcjonowania, oprócz realizacji zadań z programu działania PIP została zobowiązana do prowadzenia kontroli weryfikujących przestrzeganie wprowadzanych ograniczeń, nakazów i zakazów związanych ze stanem epidemii. Nieprawidłowości dotyczące nierespektowania obowiązków wynikających z przepisów, mających na celu ograniczenie narażenia na zakażenie wirusem SARS-CoV‑2, stwierdzono w przypadku prawie 43% kontrolowanych zakładów.

Praca zdalna - mniej wypadków

Nowe rozwiązania w zakresie organizacji pracy, w tym zwłaszcza praca zdalna, przyniosły zmniejszenie ogólnej liczby wypadków zgłoszonych do PIP i zbadanych przez inspektorów pracy. Mimo to od marca 2020 r do końca stycznia br. do Państwowej Inspekcji Pracy zgłoszono 11 wypadków, w tym 7 śmiertelnych, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej.

Podczas obrad Rada Ochrony Pracy przyjęła również stanowisko w sprawie pracy zdalnej. Zaleciła w nim m.in. „uregulowanie pracy zdalnej przez jej zdefiniowanie w Kodeksie pracy, wraz z określeniem niezbędnych do spełnienia przez jej uczestników, tj. pracodawców i pracowników, wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy”.

Źródło: PIP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.