Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Prof. Waldemar Banasiak nowym krajowym konsultantem w dziedzinie kardiologii

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 17 czerwca 2024 21:50

Prof. Waldemar Banasiak nowym krajowym konsultantem w dziedzinie kardiologii - Obrazek nagłówka
Prof. Waldemar Banasiak, kierownik Ośrodka Chorób Serca w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką oraz szef rady dyscypliny nauki medyczne na Politechnice Wrocławskiej został powołany przez ministra zdrowia na stanowisko konsultanta krajowego w dziedzinie kardiologii.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak jest wybitnym specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych I i II stopnia oraz kardiologii. Specjalizuje się w leczeniu niewydolności serca. Do jego zainteresowań naukowych należą też obszary związane ze stabilną chorobą wieńcową, migotaniem przedsionków oraz kardioonkologii.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył z pierwszym wynikiem w 1981 r. W 1986 r. obronił rozprawę doktorską na Akademii Medycznej we Wrocławiu, a osiem lat później rozprawę habilitacyjną na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Tytuł profesorski otrzymał w 1999 r.

W latach 2022-23 współuczestniczył w pracach mających na celu utworzenie na Politechnice Wrocławskiej Wydziału Medycznego. Od września 2023 r. kieruje Katedrą Nauk Klinicznych Niezabiegowych na Wydziale Medycznym Politechniki Wrocławskiej. Na uczelni sprawuję też rolę przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Medyczne.

Pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2009-2011). Jest też wieloletnim przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z kardiologii.

Na dorobek naukowy prof. dr. hab. n med. Waldemara Banasiaka składa się 333 publikacji, których IF wynosi 701, indeks Hirscha 40, a liczba cytowań wynosi 6 766. Jest autorem trzech książek i 35 rozdziałów w książkach.

Należy do European Society of Cardiology, North American Society of Pacing and Electrophysiology, International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology.

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia spośród specjalistów z poszczególnych dziedzin:

  • medycyny,
  • farmacji,
  • innych dziedzin, które mają zastosowanie w ochronie zdrowia.

Minister może poprosić o wskazanie kandydatów:

  • towarzystwa naukowe o zasięgu krajowym, które zrzeszają specjalistów w danej dziedzinie,
  • odpowiednie samorządy zawodów medycznych.

Konsultanci krajowi:

  • inicjują krajowe badania epidemiologiczne oraz oceniają metody i wyniki tych badań;
  • prognozują potrzeby zdrowotne w swojej dziedzinie;
  • doradzają, jak realizować zadania, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych;
  • opiniują wnioski o skierowanie pacjenta do leczenia lub badań diagnostycznych poza granicami Polski;
  • opiniują i doradzają przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego.

Źródło: Politechnika Wrocławska

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.