Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Rozporządzenie ws. zaległych dodatków dla ratowników medycznych nie zostało podpisane!

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 czerwca 2018 12:44

Rozporządzenie ws. zaległych dodatków dla ratowników medycznych nie zostało podpisane! - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages

Jak się nieoficjalnie dowiedzieliśmy rozporządzenie regulujące wypłatę dodatków dla ratowników medycznych pracujących poza PRM nie zostało podpisane. - Wczoraj minister zdrowia miał podpisać dokument. A tu cisza - powiedział Medexpressowi ratownik medyczny. - Czujemy się oszukani. Nie rozumiem, dlaczego minister zdrowia nie dotrzymał słowa. Może jest to gra na czas...- dodał.

Przypomnijmy informację, którą otrzymali ratownicy po spotkaniu z ministrem zdrowia w dniu 18.06.2018:

1.Rozporządzenie o wypłacie zaległych dodatków dla ratowników poza PRM gotowe do podpisanie przez Ministra Zdrowia. Termin podpisu po zakończeniu wewnątrz i zewnątrz resortowych uzgodnień ok.25.06.2018(opóźnienie spowodowane niechęcią ze strony MF-minister uważa że środki na wypłaty dla tych ratowników zostały już przekazane i nie widział powodu żeby je przekazywać ponownie).Wypłaty zaległe będą realizowane w formie jednorazowego przelewu.
2.Opt-out możliwy wcześniej niż przy dużej nowelizacji-z naszej strony padła propozycja żeby umieścisz w aktualnie nowelizowanej UoDL odpowiednie zapisy umożliwiające taką formę dodatkowego zatrudnienia dla ratowników.
3.Dodatek od 01.01.2019 w formie stałej zapisany w nowelizacji UoDL-propozycja podniesienia jego wysokości do 1600 zł.(problematyczne zapisy o skierowaniu go dla wszystkich ratowników zatrudnionych w podmiotach działających na podstawie umowy z NFZ).
4.Projekt UoSRM wyjdzie do konsultacji społecznych na przełomie lipca i sierpnia.
5.Wpisanie stażu pracy w SOR dla wymogów 5-letniego kierownika ZRM(brak takiego zapisu nie był zamierzony tylko nastąpiło jego przeoczenie...)
6.MZ stoi na stanowisku że sprawowanie funkcji kierownika przez kierowcę z powodu braku spełniania wymogów 5 lat stażu przez pozostałych członków ZRM jest złym pomysłem patrząc pod kątem skupienia się na opiece nad pacjentem oraz jakości tej opieki i prowadzeniem ambulansu jednocześnie.
6.Zabezpieczenie wymaganych kwot na wypłatę dodatku do końca roku 2018.
7.Powrót od rozmów o wypłacie kolejnych części docelowych 4×400 na przełomie sierpień-wrzesień(w tym okresie będzie możliwe określenie wpływów że składek zdrowotnych)
8.MZ wpisało propozycję zwiększenia nakładów na finansowanie SPRM do założeń budżetu na rok przyszły.
9.Stałe rozwiązanie systemowego zwiększania wynagrodzeń w SPRM poprzez przywrócenie dodatku wyjazdowego w formie określonej przez ustawę...?
9.Oszczędności i uszczelnienie systemu finansów PRM(rozliczanie z wydatków dysponentów w szczególności przyszpitalnych?,po zmianie kwalifikacji ZRM S na P różnica pozostaje w systemie u dysponenta,sukcesywne zmniejszenie procentowego udziału ZRM S w stosunku do ZRM P aż do osiągnięcia modelu randez-vous)
10.Uregulowanie zawodów pod względem specyfikacji i miejsca pracy: pielęgniarka:szpital,oddział,SOR.
ratownik:PRM:ZRM,SOR,
11.Możliwość wprowadzenia jednolitego numeru dla NiŚPL dla całego kraju na wzór 999 oraz zarządzanie i realizowanie wizyt lekarskich przez dysponentów ZRM poprzez dodatkowe zespoły wizytowe.
12.Wprowadzenie systemu Triage dla SOR I NiŚPL w jednym miejscu rozwiązaniem na odciążenie SOR.

Zobacz także