Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

RPP podsumowuje sygnały zgłaszane przez pacjentów na Telefoniczną Informację Pacjenta

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 27 maja 2020 15:45

RPP podsumowuje sygnały zgłaszane przez pacjentów na Telefoniczną Informację Pacjenta - Obrazek nagłówka

Czas pandemii koronowirusa SARS-Cov-2 postawił przed Rzecznikiem Praw Pacjenta nowe wyzwania związane z dotarciem do społeczeństwa i na bieżąco informowaniem o przysługujących prawach a jednocześnie zapewnieniem pacjentom stałego kontaktu z Biurem. W pierwszej kolejności odpowiedzieliśmy na znacznie zwiększającą się ilość telefonów na Telefonicznej Informacji Pacjenta. Wprowadziliśmy dodatkowe dyżury na infolinii, która działa także w soboty, zwiększyliśmy naszą aktywność w mediach społecznościowych. W tym miesiącu uruchomiliśmy czat i na bieżąco reagujemy na zapytania.

Od początku maja sytuacja powoli się stabilizuje. Obecnie otrzymujemy ponad 2 tys. zgłoszeń tygodniowo. Około 41% zapytań i problemów dotyczyło sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Większość rozmówców zgłaszała zastrzeżenia, dotyczące funkcjonowania placówek medycznych, w tym szpitali, przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych a także rehabilitacji czy leczenia stomatologicznego.

Duża część spraw dotyczyła także zasad kwarantanny. Zgłoszenia dotyczyły m.in.:

leczenia ambulatoryjnego - 21% dzwoniących zgłaszało zastrzeżenia do:
placówek podstawowej opieki zdrowotnej – problemów z dodzwonieniem się do rejestracji,

odmowy wystawienia e-recept, odmowy przyjęcia deklaracji wyboru lekarza POZ, żądania

zgłoszenia się do placówki po receptę, odmowy wizyty domowej, zastrzeżeń do jakości teleporad, problemów z realizacją zaleconych badań laboratoryjnych, odmowy wystawienia

zwolnienia, uzależnienia pomocy lekarskiej w przychodni od wykonania we własnym zakresie testu na COVID-19;

ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – problemów z dodzwonieniem się do placówki, odmowy rejestracji, żądania wykonania zaleconych badań komercyjnie, odmowy podania zastrzyków, odwoływania ustalonych badań lekarskich; odmowy rejestracji skierowań.

Kwarantanny - 15 %. Zgłoszenia dotyczyły m.in.:

nowych przepisów, które weszły w życie 4 maja 2020 r. – zasady zwolnienia z odbywania kwarantanny i na jakich zasadach;

procedury odbywania kwarantanny, możliwości skrócenia kwarantanny, obowiązku objęcia współlokatorów kwarantanną;

możliwości wykonania badania na COVID-19 w 12 dniu kwarantanny.

trudności z realizacją testów na COVID-19, co w konsekwencji powoduje przedłużenie okresu kwarantanny;

Funkcjonowania szpitali - 13%. Zgłoszenia dotyczyły m.in.:

problemów z dodzwonieniem się do placówki;

odwoływania planowych przyjęć;

problemów z uzyskaniem informacji przez telefon o stanie zdrowia bliskich przebywających w szpitalu;

odmowy przyjęcia do szpitala, wystawienia zwolnienia, kontaktu z bliskimi w złym stanie zdrowia; żądanie nowego skierowania, odmowa przełożenia terminu rehabilitacji, problemów ze zmianą terminu rozpoczęcia rehabilitacji, odmowy kontynuacji leczenia

przekładania terminów wykonania zabiegów operacyjnych;

uzależnienia przyjęcia do szpitala od wykonania testu na COVID-19 – bez skierowania na to badanie.


W związku ze zniesieniem ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii od dnia 4 maja 2020 roku odnotowaliśmy szereg zgłoszeń, dotyczących problemów związanych z rehabilitacją leczniczą:

dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji (żądanie nowego skierowania, wyznaczanie nowego terminu rehabilitacji, problemy ze zmianą terminu rozpoczęcia rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia rozpoczętego przed epidemią);

odmowy rejestracji skierowania na rehabilitację leczniczą;

utratę ważności skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne z uwagi na zawieszenie działalności placówek rehabilitacyjnych;

uzależnienie realizacji świadczeń rehabilitacyjnych od wykonania komercyjnego badania na COVID-19;

odmowy realizacji świadczeń rehabilitacyjnych w domu pacjenta;

zastrzeżenia do zasad ustalania kolejności do świadczeń po wznowieniu działalności rehabilitacyjnej.


We wszystkich sprawach dzwoniącym została udzielona profesjonalna porada, dzięki której można było pomóc w rozwiązaniu problemu pacjenta. W uzasadnionych przypadkach, ekspert pracujący na Telefonicznej Informacji Pacjenta podejmował interwencję bezpośrednio w placówce medycznej. W okresie od 1 do 22 maja 2020 roku podjęto kilkaset takich interwencji.

Przypominamy, że w każdej sytuacji, kiedy potrzebujesz porady bądź wsparcia, dotyczącego praw pacjenta - możesz skontaktować się z Rzecznikiem Praw Pacjenta. Wystarczy zadzwonić na numer Telefonicznej Informacji Pacjenta 800 190 590 i wybrać prefiks nr 2 lub skorzystać z czatu online, dostępnego na naszej stronie pod adresem: https://www.gov.pl/rpp/

Źródło: Rzecznik Praw Pacjenta

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.