Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Pierwsze świadczenia dla pacjentów z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 19 czerwca 2024 08:34

Pierwsze świadczenia dla pacjentów z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec wydał pierwsze decyzje w ramach Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Dwie z nich dotyczą pacjentów, którzy doznali uszczerbku na zdrowiu, trzy kolejne są związane ze śmiercią pacjenta.

Przygotowane z myślą o pacjentach i ich rodzinach rozwiązania są efektem współdziałania Minister Zdrowia Izabeli Leszczyny i Rzecznika Praw Pacjenta Bartłomieja Chmielowca, a badane sprawy będą pomocne w podnoszeniu poziomu bezpieczeństwa wszystkich pacjentów.

- Wydane przez Minister Zdrowia Izabelę Leszczynę rozporządzenie uruchamia działanie Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych. Nowy tryb pozasądowy pozwala przyznawać pacjentom i ich rodzinom wsparcie finansowe w przypadku zaistnienia w trakcie leczenia szkody, której można było uniknąć. Nie są już skazani na długotrwały, kosztowny spór prawny i proces sądowy – mówi Bartłomiej Chmielowiec, Rzecznik Praw Pacjenta. – Przygotowane wspólnie z Panią Minister Izabelą Leszczyną w drodze konsultacji propozycje wychodzą naprzeciw oczekiwaniom i potrzebom pacjentów. Wydane rozporządzenie przewiduje szeroki katalog okoliczności dających prawo do rekompensaty, a kwoty odszkodowań zostały znacznie podwyższone. To znakomita informacja dla pacjentów – podkreśla Rzecznik Praw Pacjenta Bartłomiej Chmielowiec.

Świadczenie pomoże dziecku z rzadką chorobą

Pierwsza decyzja podpisana przez Bartłomieja Chmielowca dotyczy dziecka cierpiącego na rzadką chorobę wrodzoną – achondroplazję. W trakcie operacji wykonywanej w związku z nieprawidłowym rozwojem kośćca doszło do uszkodzenia ważnego nerwu, co spowodowało niedowład nogi, wymagający wieloletniej rehabilitacji. Powikłanie to nie wynikało z błędu medycznego, w związku z czym rodzice dziewczynki nie mieliby szans na uzyskanie zadośćuczynienia od szpitala lub jego ubezpieczyciela. Jak jednak ocenili eksperci z Zespołu ds. Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych, powołanego przez Rzecznika, istniała szansa uniknięcia tej szkody w razie wyboru innej dostępnej metody leczenia. W ramach Funduszu Kompensacyjnego poszkodowanej zostało przyznane wsparcie finansowe w wysokości 96 tys. zł. Otrzyma ona także dokument uprawniający do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Pomoc dla pacjenta z ostrą białaczką

Kolejna sprawa związana jest z zabiegiem przeszczepienia komórek krwiotwórczych u pacjenta chorego na ostrą białaczkę, który w przeszłości był skutecznie leczony z powodu wirusowego zapalenia wątroby typu B. W takim przypadku, zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, należało podać leki zapobiegające nawrotowi WZW. Tak się jednak nie stało, a pacjent szybko zaczął odczuwać dolegliwości, które zostały zdiagnozowane jako reaktywacja WZW. Rzecznik, z tytułu zdarzenia medycznego, przyznał pacjentowi świadczenie w wysokości ponad 80 tys. zł. Może on także liczyć na zaświadczenie pozwalające na uprzywilejowany dostęp do dalszego leczenia.

Wsparcie dla dwojga dzieci i żony zmarłego pacjenta

Trzy kolejne decyzje dotyczą śmierci 44-letniego pacjenta, który po wypadku samochodowym trafił w ciężkim stanie do szpitala. Jego leczenie na oddziale intensywnej terapii utrudniło zakażenie trzema szczepami bakterii. W wyniku tego stan pacjenta drastycznie się pogorszył, co doprowadziło do jego śmierci. Przeprowadzone przez Rzecznika postępowanie pozwoliło na ustalenie, że zgonu pacjenta najprawdopodobniej można było uniknąć. Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem dwoje małoletnich dzieci zmarłego otrzymało kwoty po 90 tys. zł, a jego żona – 80 tys. zł.

Uzyskanie odszkodowania nie wymaga udowodnienia winy

Pracownicy Biura intensywnie pracują nad kolejnymi sprawami, co już wkrótce przełoży się na kolejne decyzje i wypłaty. W trybie realizowanym przez Rzecznika uzyskanie odszkodowania nie wymaga udowodnienia winy szpitala. Pozwala to na rekompensowanie szkód w znacznie szerszym zakresie niż ma to miejsce w przypadku roszczeń dochodzonych z ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lub od placówki leczniczej. Samo złożenie wniosku do Rzecznika jest bardzo proste, a w postępowaniu przewiduje się szereg ułatwień.

Świadczenia w wysokości nawet 200 tys. złotych

Pacjenci mogą uzyskać świadczenie w wysokości do 200 tys. zł. W celu wyliczenia wysokości sumowane są kwoty przypisane do poszczególnych skutków zdarzenia medycznego – w zakresie uszczerbku na zdrowiu (maksymalna kwota z tego tytułu to 150 tys. zł), uciążliwości leczenia (do 75 tys. zł) oraz pogorszenia jakości życia (również do 75 tys. zł). Z kolei każda z osób bliskich zmarłego pacjenta może liczyć na świadczenie w wysokości do 100 tys. zł. Kwoty te będą corocznie waloryzowane o poziom inflacji.

Źródło: RPP

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także