Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Ruszył konkurs na dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia

MedExpress Team

Alicja Dusza

Opublikowano 11 kwietnia 2014 13:06

Ruszył konkurs na dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Rada Naukowa Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia. Obecnie dyrektorem Instytutu jest prof. Mirosław Jarosz.
[caption id="attachment_32018" align="alignnone" width="620"]Thinkstockphotos/FPM Thinkstockphotos/FPM[/caption]

 Rada Naukowa Instytutu Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła ogłosiła konkurs na stanowisko dyrektora Instytutu Żywności i Żywienia. Obecnie dyrektorem Instytutu jest prof. Mirosław Jarosz.

Osoba, która chce ubiegać się o stanowisko musi spełnić następujące warunki:

posiadać co najmniej stopień naukowy - doktor

-korzystać z pełni praw publicznych

-posiadać co najmniej 3-letniego doświadczenia w zarządzaniu zespołami pracowniczymi

znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w stopniu umożliwiającym swobodne komunikowanie się w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych;

-brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

Kandydaci starający się o  tę posadę muszą złożyć następujące dokumenty:

- informację o dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej, w tym o zakresie obowiązków związanych z zajmowanymi stanowiskami i pełnionymi funkcjami, okresie ich pełnienia, liczbie podległych pracowników oraz osiągnięciach zawodowych;

koncepcję rozwoju Instytutu Żywności i Żywienia w formie prezentacji multimedialnej, złożonej na nośniku elektronicznym;

- poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej i wykształcenia;

- oświadczenia o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;

- oświadczenia o korzystaniu z pełni praw publicznych;

- poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość.

Termin nadsyłania zgłoszeń mija 30 kwietnia 2014r. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do siedziby Instytutu Żywności i Żywienia, także w przypadku przesłania zgłoszenia listem poleconym.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także