Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Samorząd lekarski o umożliwieniu lekarzom stażystom kwalifikacji do szczepień COVID-19

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 23 kwietnia 2021 15:37

Samorząd lekarski o umożliwieniu lekarzom stażystom kwalifikacji do szczepień COVID-19 - Obrazek nagłówka
nil

22 kwietnia 2021 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowisko w sprawie nowelizacji projektu ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. Poniżej zamieszczamy jego treść.

" Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (UD 202), o którym poinformowano w piśmie wiceministra zdrowia Waldemara Kraski, zgłasza następujące uwagi do projektu:

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest co do zasady przeciwne tworzeniu wyłomów w zakresie uprawnień przypisanych dotychczas wyłącznie do zawodu lekarza, jednakże w związku z zaistniałym rozszerzaniem katalogu osób uprawnionych do kwalifikacji do szczepień, Prezydium NRL widzi konieczność działań zmierzających do umożliwienia lekarzom stażystom kwalifikacji do szczepień COVID-19 bez nadzoru lekarza posiadającego pełne prawo wykonywania zawodu i w innych miejscach niż miejsca odbywania stażu tak, jak jest to możliwe w przypadku fizjoterapeuty, farmaceuty czy diagnosty laboratoryjnego. Prezydium NRL wskazuje, iż obecnie kwalifikację pod nadzorem lekarza mogą prowadzić nawet studenci piątego lub szóstego roku studiów na kierunku lekarskim, a więc osoby, które nie posiadają jeszcze prawa wykonywania zawodu lekarza. W tej sytuacji możliwość kwalifikacji do szczepienia przez lekarzy stażystów jedynie w miejscu odbywania stażu podyplomowego oraz na podstawie skierowania przez wojewodę do pracy przy zwalczaniu epidemii wydaje się ograniczać ich kompetencje bardziej, niż ma to miejsce w przypadku studentów medycyny. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje niejako przy okazji o zmianę w rozporządzeniu wykonawczym do ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, polegającą na objęciu możliwością kwalifikacji do szczepień pod nadzorem również studentów kierunku lekarsko-dentystycznego V roku.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, popierając ideę utworzenia Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych oraz ustanowienie świadczenia kompensacyjnego, wskazuje, iż koszty administracyjne związane z obsługą wniosków o świadczenia winien ponosić Skarb Państwa, a nie osoba, u której wystąpił NOP - wnioskująca o odszkodowanie z Funduszu Kompensacyjnego, na zasadach analogicznych jak to ma miejsce przy obsłudze świadczeń emerytalnych czy rentowych. Skoro bowiem mamy do czynienia ze szczepieniem obowiązkowym, a jego niewykonanie jest poddane penalizacji, to wykonanie prawnych obowiązków obywatela dorosłego czy też rodzica wobec dziecka, jakim jest poddanie się obowiązkowemu szczepieniu w wyniku którego może dojść do NOP nie może skutkować koniecznością poniesienia opłaty".

Źródło: NIL

Tematy

szczepienia / nil / COVID-19

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.