Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Opieka długoterminowa: Ministerstwo Zdrowia luzuje wymagania dot. personelu lekarskiego

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 27 czerwca 2024 18:37

Opieka długoterminowa: Ministerstwo Zdrowia luzuje wymagania dot. personelu lekarskiego - Obrazek nagłówka
Do konsultacji przekazano Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej.

Z kontroli doraźnej Narodowego Funduszu Zdrowia, pod nazwą „Realizacja umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej w zakresie świadczeń w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym i opiekuńczo leczniczym”, wynikła potrzeba modyfikacji brzmienia załącznika nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 253) w części dotyczącej określenia warunków zabezpieczenia etatowego lekarzy w zakładach opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych. Według NFZ, aktualne przepisy nie określają jednoznacznie, których lekarzy należy wliczać do etatu przeliczeniowego na 35 łóżek i czy porady na wezwanie oraz konsultacje psychiatry i neurologa powinny być zapewnione w ramach ww. etatu. Proponowane zmiany, mają na celu wyeliminowanie błędnej interpretacji. W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podczas kontroli, polegającymi na badaniu pacjentów przez lekarzy ze specjalizacjami innymi niż wymienione w katalogu lekarzy specjalistów w obecnie obowiązującym rozporządzeniu, zarekomendowano zapewnienie badania przez lekarzy dowolnej specjalizacji, którzy mogliby udzielać świadczeń w zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych i opiekuńczo-leczniczych, z obowiązkiem zapewnienia konsultacji specjalistycznych.

Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany w zakresie wymogów dotyczących personelu lekarskiego udzielającego świadczeń gwarantowanych w zakładach opiekuńczych dla dorosłych, znosząc konieczność zatrudniania lekarzy o określonej specjalizacji oraz zwiększając przelicznika etatu na liczbę łóżek z 35 na 40 łóżek.

Proponowana zmiana wyeliminuje wątpliwości interpretacyjne związane z określeniem, których lekarzy należy wliczać do etatu przeliczeniowego na 35 łóżek oraz porad i konsultacji zapewnianych w ramach ww. etatu.

Zliberalizowanie wymagań dotyczących personelu lekarskiego świadczącego opiekę w zakładach opiekuńczych dla dorosłych oraz rodzaju specjalizacji wymaganych do obliczania etatu przeliczeniowego, zwiększy dostępność do kadry medycznej, a także przybliży uregulowania prawne do realiów panujących w praktyce.

Zmiana przepisów rozporządzenia spowoduje bardziej optymalne wykorzystanie dostępnych zasobów kadrowych, a także ułatwi organizację opieki w ramach ww. zakresu świadczeń, nie wpływając tym samym negatywnie na jakość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: RCL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.