Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Samorząd lekarski: Zlekceważenie głosu 150 tys. lekarzy, to brak troski o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 lipca 2018 08:37

Samorząd lekarski: Zlekceważenie głosu 150 tys. lekarzy, to brak troski o bezpieczeństwo zdrowotne Polaków - Obrazek nagłówka
Fot. Jacek Sielski
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich we wspólnym stanowisku apelują do ministra zdrowia o podjęcie dialogu.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i Konwent Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich – będący wspólnym głosem polskiego samorządu lekarzy i lekarzy dentystów wyraża głęboki sprzeciw, ubolewanie i zaniepokojenie, wynikające z niedotrzymania porozumienia zawartego z Ministrem Zdrowia w lutym 2018 roku, po protestach lekarzy rezydentów oraz z faktu permanentnego pomijania środowiska lekarskiego w pracach nad ustawami dotyczącymi pośrednio lub bezpośrednio lekarzy.

Zdaniem Samorządu tryb procedowania Ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw i jej nocnego głosowania w dniu 5 lipca 2018 roku pokazuje, że po raz kolejny minister zdrowia i rządzący nie zamierzają brać pod uwagę stanowiska oraz opinii samorządu lekarskiego. W sejmowym głosowaniu odrzucono bowiem wszystkie poprawki do projektu nowelizacji ustawy zgłoszone przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, pomimo rekomendacji tych poprawek przez Sejmową Komisję Zdrowia.

- Nasze oburzenie i poczucie kolejnego zawodu jest tym większe, że umowy po raz kolejny nie dotrzymali między innymi koledzy lekarze - minister zdrowia i posłowie na Sejm będący lekarzami. Ten fakt braku solidarności ze środowiskiem i cywilnej odwagi lekarzy: ministra i posłów świadczy o braku poszanowania przez tych kolegów zasad ujętych w Kodeksie Etyki Lekarskiej - czytamy w stanowisku.

- Wyrażamy głębokie oburzenie brakiem poszanowania podstawowych zasad funkcjonowania obywatelskiego i demokratycznego państwa prawa. Zlekceważenie głosu 150 tysięcy lekarzy w sprawie ustawy, której założenia zostały uzgodnione w lutym 2018 r., wskazuje na całkowity brak troski o bezpieczeństwo zdrowotne obywateli naszego kraju. Parlamentarzyści po raz kolejny pokazali, że nie liczy się dobro ogółu społeczeństwa.

Apelujemy do ministra zdrowia oraz rządzących o rozwagę i refleksję oraz przypominamy, że obecny stan ochrony zdrowia w Polsce jest daleki od oczekiwań społeczeństwa i jeszcze przez długie lata będzie obszarem wymagającym ciągłej współpracy ze środowiskiem lekarskim

Samorząd lekarski uprzedza, że sprawując w interesie społecznym pieczę nad wykonywaniem zawodu lekarza i lekarza dentysty, wykorzysta wszystkie gwarantowane przez prawo możliwości dla przywrócenia normalności w ochronie zdrowia.

Samorząd zadeklarował pełne poparcie dla działań podejmowanych przez organizacje skupiające pracowników ochrony zdrowia, mających na celu realizację podjętych przez stronę rządową zobowiązań; oraz zwrócił się z apelem do ministra zdrowia o podjęcie dialogu ze środowiskiem lekarskim.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także