Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Oglądaj na żywo

Sejmowa Komisja Zdrowia

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 26 czerwca 2024 10:57

Sejmowa Komisja Zdrowia - Obrazek nagłówka

Porządek obrad:

Zmiany w składzie Prezydium Komisji.
Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 r. (druk nr 425) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli (druk nr 464) w zakresie:
1) części budżetowej 46 – Zdrowie:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje podmiotowe i celowe;
2) części budżetowej 83 – Rezerwy celowe, w zakresie pozycji 68;
3) części budżetowej 85 – Budżety wojewodów ogółem, w zakresie działu 851 – Ochrona zdrowia:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych,
c) dotacje celowe;
4) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w części 85 – budżety wojewodów;
5) dotacji podmiotowych;
6) programów wieloletnich w układzie zadaniowym;
7) instytucji gospodarki budżetowej – Profilaktycznego Domu Zdrowia w Juracie;
8) państwowych funduszy celowych:
a) Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych,
b) Funduszu Medycznego,
9) państwowych osób prawnych:
a) Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji,
b) Agencji Badań Medycznych,
c) Polskiego Laboratorium Antydopingowego;
10) środków europejskich w zakresie zdrowia
- referuje Minister Zdrowia,
- koreferuje poseł Krystyna Skowrońska;
11) części budżetowej 66 – Rzecznik Praw Pacjenta:
a) dochody i wydatki,
b) wynagrodzenia w państwowych jednostkach budżetowych;
12) państwowych funduszy celowych:
a) Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych,
b) Funduszu Kompensacyjnego Badań Klinicznych,
c) Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych
- referuje Rzecznik Praw Pacjenta,
- koreferuje poseł Marek Hok.

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.