Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Sukces CSK MSWiA i nadzieja na milowy krok w walce z koronawirusem

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 16 lipca 2020 12:55

Sukces CSK MSWiA i nadzieja na milowy krok w walce z koronawirusem - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA otrzyma dofinansowanie dwóch projektów badawczych w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19”.

Dwa projekty badawcze złożone przez CSK MSWiA do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w ramach przedsięwzięcia „Wsparcie szpitali jednoimiennych w walce z rozprzestrzenianiem się zakażenia wirusem SARS-CoV-2 oraz w leczeniu COVID-19” zostały rekomendowane do dofinansowania.

Są to:

1) Opracowanie innowacyjnego testu diagnostycznego do oceny przebiegu COVID-19 oraz powikłań pochorobowych z wykorzystaniem analizy całogenomowej.

2) Prospektywne, jednoośrodkowe badanie oceniające wpływ podania osocza ozdrowieńców na przebieg choroby i dalsze rokowanie u pacjentów z objawowym, aktywnym zakażeniem SARS-CoV-2.

Pierwszy z projektów ma na celu opracowanie innowacyjnego testu genetycznego, dzięki któremu nie tylko można będzie szybko i precyzyjnie rozpoznać zakażenie SARS-CoV-2, ale również prognozować potencjalną ciężkość przebiegu choroby COVID-19. Ma to być możliwe dzięki analizie całogenomowej (WGS, whole genome sequencing) pacjentów z potwierdzonym zakażeniem. Analiza pełnego genomu pacjentów przeprowadzona będzie zgodnie ze światowymi standardami analizy genetycznej z wykorzystaniem zaawansowanych narzędzi analitycznych, wykorzystujących algorytmy sztucznej inteligencji. Analizy wykonane będą przez MNM Diagnostics – naukowy start-up z Poznania, z którym CSK MSWiA współpracuje od dłuższego czasu. Dzięki temu projektowi W Szpitalu powstanie nowoczesne laboratorium diagnostyki genetycznej, wykorzystywane w przyszłości nie tylko do szybkiej diagnostyki genetycznej w przypadku konieczności rozpoznawania zakażeń wirusowych, ale również dla innych pacjentów, którzy znajdują pomoc w CSK: z chorobami nowotworowymi; metabolicznymi; wymagającymi przeszczepów narządów; chorobami o nietypowym przebiegu, czy też chorobami rzadkimi.

Drugi rekomendowany do dofinansowania projekt ukierunkowany jest na poszukiwanie skutecznej metody leczenia chorych z ciężkim przebiegiem infekcji wirusem SARS-CoV-2. W ramach tego projektu będą określone potencjały terapeutyczne przeciwciał u dawców, co pozwoli definiować miano przeciwciał skutecznego w leczeniu COVID-19. Głównymi celami badania są: zmniejszenie śmiertelności; złagodzenie przebiegu choroby oraz zmniejszenie ryzyka i ciężkości powikłań poinfekcyjnych. Stosowanie osocza osób, które były chore na choroby infekcyjne i już wyzdrowiały (tzw. „ozdrowieńcy”) pacjentom aktualnie chorującym jest stosowane w różnych chorobach infekcyjnych. Jednak pandemia zakażenia wirusem SARS-CoV-2 i brak odporności zarówno populacyjnej, jak i indywidualnej jest wielkim wyzwaniem dla systemów ochrony zdrowia, szpitali, lekarzy i innych profesjonalistów medycznych. Poszukiwanie skutecznych metod terapeutycznych prowadzone jest obecnie w większości ośrodków zajmujących się leczeniem chorych z COVID-19. Podanie osocza ozdrowieńców może przynieść istotne korzyści terapeutyczne, a przy tym jest względnie bezpieczne i dobrze tolerowane przez pacjentów.

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.