Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

Testy dla pacjentów ZOL

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 30 listopada 2020 08:30

 Testy dla pacjentów ZOL
 - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Ministerstwo Zdrowia w piśmie z dnia 25 listopada poinformowało, że katalog lekarzy lub felczerów uprawnionych do zlecania testów w kierunku zakażenia SARS-CoV-2 został rozszerzony znowelizowanym rozporządzeniem ministra zdrowia w sprawie standardu organizacyjnego opieki zdrowotnej nad pacjentem podejrzanym o zakażenie lub zakażonym wirusem SARS-CoV-2. Jest to odpowiedź na apel prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej z 19 października o niezwłoczne zapewnienie dostępu do testów SARS-Cov-2 pacjentom zakładów opiekuńczo-leczniczych na podstawie zleceń wystawionych przez lekarzy sprawujących opiekę nad tymi pacjentami.

Prezes NRL zwrócił uwagę, że pacjenci zakładów opiekuńczo-leczniczych nie pozostają pod opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz mają zapewnioną opiekę medyczną przez lekarzy wykonujących zawód w tych zakładach. Z dotychczasowych przepisów wynikało, że lekarze sprawujący stałą opiekę nad pacjentami zakładów opiekuńczo-leczniczych nie mogli wystawiać zleceń na wykonanie testów – uprawnienie takie przypisano lekarzom POZ oraz lekarzom udzielającym świadczeń szpitalnych w podmiocie, wobec którego wojewoda wydał polecenie zapewnienia łóżek dla pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.

W piśmie podkreślono również, że z uwagi na fakt, że pacjenci tych zakładów są grupą szczególnie narażoną na ostry przebieg zakażenia i choroby wywołanej SARS-Cov-2, powinni być objęci szczególną ochroną i szybkim dostępem do testów, pozwalających szybko wykrywać potencjalne ogniska zakażeń i zapobiegać ich szerzeniu się w tych zakładach. W przypadku pacjentów zakładów opiekuńczo-leczniczych niemożność zlecenia i wykonania testu w miejscu ich pobytu w istotny sposób pogłębia zagrożenie zdrowia i życia tych pacjentów i wymaga podjęcia pilnych działań, które pozwolą lekarzom sprawującym opiekę nad tymi pacjentami wystawianie zleceń na wykonanie testu.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyraził głęboką nadzieję, że nowelizacja przyczyni się do rozwiązania ewentualnych trudności związanych z diagnostyką zakażenia SARS-CoV-2 w ww. podmiotach.

Rozszerzenie uprawnień dotyczy lekarzy lub felczerów, którzy:

udzielają świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, lub świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,

udzielają świadczeń pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych lub opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych, w zakresie świadczeń opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień, o których mowa w art. 15 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Źródło: NIL

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.