Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner
Instytutu Staszica

Wybór szczepionek przeciwko pneumokokom powinien być transparentny

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 31 stycznia 2020 12:30

Wybór szczepionek przeciwko pneumokokom powinien być transparentny - Obrazek nagłówka
Fot. Thinkstock/Getty Images
Instytut Staszica opublikował stanowisko w związku z procedurą wyboru przez Ministerstwo Zdrowia szczepionki przeciwko pneumokokom.

Niemal 80 procent zakażeń zgłaszanych Państwowemu Zakładowi Higieny stanowi inwazyjna choroba pneumokokowa. Ministerstwo Zdrowia jest obecnie w trakcie podejmowania decyzji co do typu szczepionki, która ma zostać zakupiona ze środków publicznych. W ocenie ekspertów Instytutu Staszica podstawowym kryterium, którym winien kierować się resort, musi być skuteczność i bezpieczeństwo szczepionki. Sam proces podejmowania decyzji powinien być transparentny na każdym etapie, a opinia publiczna ma prawo poznać argumenty, które przemówiły za decyzją.

Resort zdrowia stoi przed wyborem jednej z dwóch dostępnych na polskim rynku szczepionek przeciw pneumokokom: 10-walentnej (PCV 10), tzn. zawierającej dziesięć serotypów pneumokoka i 13-walentnej (PCV 13), która zawiera ich trzynaście. Przy ocenie skuteczności szczepionki ważna jest nie tylko liczba serotypów, ale ich rodzaj. Za wystąpienie zakażeń, które prowadzą u dzieci do poważnych powikłań i zgonów, odpowiadają najczęściej trzy serotypy: 3, 14 i 19A, przy czym serotyp 3 jest w naszym kraju najczęstszą przyczyną śmierci, związaną z inwazyjną chorobą pneumokokową. Ten serotyp obecny jest jedynie w szczepionce 13-walentnej.

Działający przy Ministrze Zdrowia Zespół ds. Szczepień Ochronnych wydał swoją rekomendację odnośnie wyboru rodzaju szczepionki. Niestety, treść tej rekomendacji nie została upubliczniona przez Ministerstwo, chociaż dotychczasowa praktyka była w tym względzie inna. Co ważne, nie istnieje prawna podstawa do odmowy udzielenia tego rodzaju informacji publicznej. Jeśli chodzi o treść rekomendacji, skazani jesteśmy na nieformalne informacje, przekazywane przez media. Wynika z nich, że Zespół rekomendował kupno szczepionki 13-walentnej (PCV 13), a więc – zdaniem ekspertów – skuteczniejszej. Wedle mediów Zespół w swej opinii podkreślił, iż oprócz danych epidemiologicznych przesłanką do podejmowania decyzji o rekomendacji PCV13 jest potrzeba zabezpieczenia populacji w związku z dużą intensywnością i skalą migracji oraz potrzeba zapewniania równości obywateli w dostępie do właściwych szczepionek i budowania zaufania społeczeństwa do Programu Szczepień Ochronnych. Należy zwrócić uwagę na ten ostatni argument w kontekście szkodliwej propagandy „antyszczepionkowców”. Wspomniana rekomendacja, jeśli doniesienia medialne istotnie są zgodne z prawdą, nie budzi żadnych kontrowersji i jest zgodna z polityką zdrowotną państwa – tym bardziej zdumiewające jest jej utajnianie - czytamy w stanowisku Instytutu Staszica.

Oprócz rekomendacji Zespołu, w najbliższy poniedziałek Rada Przejrzystości AOTMiT zajmie się przygotowaniem stanowiska w sprawie zasadności stosowania w powszechnym szczepieniu realizowanym w ramach PSO szczepionki przeciwko pneumokokom, z uwzględnieniem porównania skuteczności szczepionek PCV13 i PCV10 w aspekcie aktualnych badań nad immunogennością obu preparatów. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia już rozpisało przetarg.

Zdaniem Instytutu Staszica resort zdrowia powinien upublicznić rekomendację Zespołu ds. Szczepień Ochronnych i wyjaśnić powody przyjęcia opisanej wyżej procedury ze względu na zasadę transparentności działania instytucji publicznych i ze względu na zdrowie Polaków. Ostateczna decyzja musi być dobrze uzasadniona i nie może podważać zaufania obywateli do państwa.

Źródło: Instytut Staszica

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Zobacz także