Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Za mało lekarzy, za dużo stomatologów

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 23 kwietnia 2018 12:35

Za mało lekarzy, za dużo stomatologów - Obrazek nagłówka
Pixabay
Naczelna Rada Lekarska popiera zwiększenie limitu przyjęć na kierunek lekarski, ale zwraca uwagę, że nadal jest on za mały.

Po zapoznaniu się z projektem rozporzadzenia ministra zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, m.in. że:

- Limit przyjęć na kierunek lekarski jest ciągle zbyt niski, a tym samym powinien zostać podwyższony z założeniem dalszego wzrostu w latach następnych. Brak systematycznych działań resortu zdrowia skutkujących zwiększeniem liczby miejsc przy jednoczesnym wzroście zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne udzielane przez lekarzy w Polsce, może spowodować dramatyczne problemy z dostępnością do tych świadczeń w niedalekiej przyszłości.

Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że w celu zwiększenia liczby lekarzy pracujących w Polsce oraz zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych niezbędne jest zapewnienie dobrych warunków rozwoju zawodowego i pracy tej grupy zawodowej, przede wszystkim poprzez znaczne zwiększenie w możliwie najkrótszym czasie nakładów na ochronę zdrowia.

Jeśli chodzi o limity przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, to NRL negatywnie ocenia jego zwiększenie. W uzasadnieniu tej oceny czytamy m.in.:

- W Polsce nie występuje obecnie niedobór lekarzy dentystów, przeciwnie - analizy wskazują, że liczba dentystów przewyższa średnią unijną. Z treści uzasadnienia projektu rozporządzenia, jak również z Oceny Skutków Regulacji nie wynika, aby zbadano, czy zwiększeniu limitu przyjęć na kierunku lekarsko – dentystycznym towarzyszy odpowiednie zwiększenie możliwości nauczania po stronie uczelni, z zapewnieniem odpowiedniego poziomu kształcenia oraz należytej realizacji praktycznych elementów programu studiów. W przypadku, gdy zdaniem resortu zdrowia przedmiotowa analiza została dokonana – Prezydium NRL zwraca się prośbą o jej udostępnienie.

Prezydium NRL wskazuje, że zwiększenie limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym skutkować będzie obniżeniem jakości kształcenia zarówno teoretycznego jak i praktycznego na tym kierunku, zaś rosnąca liczba absolwentów stomatologii, przewyższająca zapotrzebowanie na lekarzy dentystów, w sposób znaczny utrudni tym osobom wykonywanie zawodu lekarza dentysty.
Mając na uwadze powyższe, Prezydium NRL negatywnie ocenia proponowany wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, wnosząc tym samym o zmniejszenie tego limitu w roku akademickim 2018/2019.

źródło: NRL

Zobacz także