Subskrybuj
Logo małeWyszukiwanie

Zmiany w składzie Krajowej Rady do spraw Kardiologii

MedExpress Team

medexpress.pl

Opublikowano 28 marca 2024 12:59

Zmiany w składzie Krajowej Rady do spraw Kardiologii - Obrazek nagłówka
Thinkstock/GettyImages
Prof. Janina Stępińska, dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii została powołana przez Ministra Zdrowia na stanowisko Przewodniczącej Krajowej Rady do spraw Kardiologii. Zastąpiła na tym stanowisku prof. Tomasza Hryniewieckiego, który pełnił tę funkcję od 2021 r.

Zarządzeniem z dnia 26 marca 2024 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii dokonano zmian w składzie Krajowej Rady do spraw Kardiologii.

Nowy skład Rady:

 • Przewodniczący Rady - prof. dr hab. n. med. Janina Stępińska, Dyrektor Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego - Państwowego Instytutu Badawczego;
 • prof. dr hab. n. med. Grażyna Brzezińska-Rajszys, kierownik Pracowni Interwencji Sercowo-Naczyniowych, Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka,
 • dr hab. n. med. Agnieszka Kapłon-Cieślicka, I Katedra i Klinika Kardiologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny,
 • Jarosław Cyrynger, Prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
 • prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, Kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, Rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, Konsultant Krajowy do spraw hipertensjologii, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
 • prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu,
 • prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, Prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
 • prof. dr. hab. n. med. Piotr Suwalski, Dyrektor Państwowego Instytut Medycznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji,
 • prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Anna Fijałkowska, Zastępca Dyrektora ds. Nauki Instytutu Matki i Dziecka,
 • prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, Konsultant Wojewódzki do spraw kardiologii, Zastępca Dyrektora Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
 • prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, Pełnomocnik Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022–2032, przedstawiciel Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, przedstawiciel Narodowego Instytutu Kardiologii Stefana kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego,
 • Konrad Korbiński, przedstawiciel ministra właściwego do spraw zdrowia,
 • Sekretarz – przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Krajowa Rada do spraw Kardiologii jest organem opiniodawczo-doradczym Ministra Zdrowia. Została powołana zarządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii (Dz. Urz. Min. Zdrow. z 2021 poz. 39).

Do zadań Rady należy:

 • udział w opracowaniu aktualizacji Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032
 • opiniowanie sprawozdań z realizacji Programu oraz propozycji zmian harmonogramu, budżetu lub działań i poddziałań Programu, w tym zmian ich realizatorów, opracowanych przez Pełnomocnika Ministra Zdrowia do spraw Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia na lata 2022-2032 oraz Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy;
 • ocena prowadzonych działań w ramach Programu oraz działań z zakresu chorób układu krążenia wraz z występowaniem do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach wprowadzenia zmian w tych działaniach;
 • przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
 • występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;
 • przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji wraz z rekomendacjami działań w zakresie:
  • podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze zwalczania chorób układu krążenia,
  • poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej,
  • monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;
 • opiniowanie opracowanych przez Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia wraz z wydawaniem rekomendacji w tym zakresie;
  wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

Źródło: NIKARD

Podobne artykuły

DLOWR
4 grudnia 2018
SONY DSC
Najnowsze wytyczne ESC

Okazać serce kobietom

2 czerwca 2017
WCCI-XXI-4117
13 kwietnia 2017

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)