Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie

Minister zdrowia powołał Krajową Radę do spraw Kardiologii

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 11 maja 2021 09:17

Minister zdrowia powołał Krajową Radę do spraw Kardiologii - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto
W Dzienniku Ustaw MZ opublikowano Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie powołania Krajowej Rady do spraw Kardiologii.

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw zdrowia.

W skład Rady wchodzą:
Przewodniczący Rady – prof. dr hab. n. med. Tomasz Hryniewiecki, dyrektor Narodowego Instytutu
Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowego Instytutu Badawczego;
Zastępca Przewodniczącego Rady – Waldemar Kraska, sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia;

członkowie Rady:
a) prof. dr hab. n. med. Katarzyna Bieganowska, pracownik naukowy, Instytut – Pomnik Centrum Zdrowia Dziecka,
b) prof. dr hab. n. med. Danuta Czarnecka, profesor I Kliniki Kardiologii i Elektrokardiologii Interwencyjnej oraz Nadciśnienia Tętniczego, Instytut Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
c) Jarosław Cyrynger, prezes Stowarzyszenia Transplantacji Serca im. Prof. Zbigniewa Religi,
d) prof. dr hab. n. med. Mariusz Gąsior, kierownik III Katedry i Oddziału Klinicznego Kardiologii w Śląskim Centrum Chorób Serca, Śląski Uniwersytet Medyczny,
e) prof. dr hab. n. med. Marcin Gruchała, rektor Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego,
f) prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz, konsultant krajowy do spraw hipertensjologii, Narodowy
Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
g) prof. dr hab. n. med. Przemysław Mitkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego,
Uniwersytet Medyczny w Poznaniu,
h) prof. dr hab. n. med. Piotr Ponikowski, rektor Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we
Wrocławiu,
i) prof. dr hab. n. med. Piotr Pruszczyk, prorektor ds. Nauki Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego,
j) dr hab. n. med. Paweł Ptaszyński, zastępca dyrektora Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi,
k) prof. dr hab. n. med. Andrzej Surdacki, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Kardiologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego,
l) prof. dr hab. n. med. Łukasz Szumowski, Centrum Zaburzeń Rytmu Serca, Narodowy Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
m) prof. dr hab. n. med. Hanna Szwed, konsultant wojewódzki do spraw kardiologii, Narodowy Instytut
Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
n) prof. dr hab. n. med. Krystian Wita, konsultant wojewódzki do spraw kardiologii, zastępca dyrektora
Górnośląskiego Centrum Medycznego, Śląski Uniwersytet Medyczny,
o) prof. dr hab. n. med. Adam Witkowski, prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Narodowy
Instytut Kardiologii Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Państwowy Instytut Badawczy,
p) prof. dr hab. n. med. Marian Zembala, dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca,
q) Michał Dzięgielewski, dyrektor Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia,
r) Agata Śmiglewska, dyrektor Departamentu Analiz i Strategii w Ministerstwie Zdrowia,
s) Sekretarz, przedstawiciel Departamentu Lecznictwa w Ministerstwie Zdrowia.

Do zadań Rady należy:
1) udział w opracowaniu projektu Narodowego Programu Chorób Układu Krążenia oraz monitorowanie jego realizacji;
2) przedstawianie propozycji zmian w zakresie świadczeń objętych programem pilotażowym opieki nad
świadczeniobiorcą w ramach sieci kardiologicznej;
3) występowanie do ministra właściwego do spraw zdrowia z wnioskiem w sprawach dotyczących tworzenia, zmian i uzupełniania świadczeń opieki zdrowotnej, związanych z profilaktyką, diagnostyką i leczeniem chorób układu krążenia;
4) opracowywanie i przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia propozycji działań w zakresie:
a) podniesienia skuteczności i upowszechnienia profilaktycznych badań przesiewowych w obszarze
zwalczania chorób układu krążenia,
b) poprawy koordynacji i efektywności opieki kardiologicznej,
c) monitorowania funkcjonowania opieki kardiologicznej oraz jej skuteczności;
5) opracowywanie, we współpracy ze stowarzyszeniami będącymi towarzystwami naukowymi o zasięgu
krajowym, standardów postępowania medycznego w zakresie chorób układu krążenia i ich upowszechnianie.
Przewodniczący Rady przedstawi ministrowi właściwemu do spraw zdrowia wyniki realizacji zadań,
o których mowa w § 4 pkt 1, nie później niż do dnia 31 marca 2022 r.
Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
Źródło: Dz.U.MZ

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.

Najciekawsze oferty pracy (przewiń)