Subskrybuj
Logo małe
Wyszukiwanie
banner

ZPP: Lekarze powinni otrzymać 100 zł za stwierdzenie zgonu

MedExpress Team

Medexpress

Opublikowano 9 listopada 2020 08:59

ZPP: Lekarze powinni otrzymać 100 zł za stwierdzenie zgonu - Obrazek nagłówka
Fot. Getty Images/iStockphoto

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej masowo odmawiają udziału w oględzinach zwłok i stwierdzenia zgonu, ponieważ obawiają się zakażenia koronawirusem. Związek Powiatów Polskich w liście do ministra zdrowia zaproponował, aby lekarze POZ za stwierdzenie zgonu otrzymali 100 zł wynagrodzenie. Poniżej zamieszczamy treść listu.

"Szanowny Panie Ministrze,

Od kilkunastu lat apelujemy o wprowadzenie zmian w przepisach dotyczących stwierdzania zgonu. Obecnie obowiązująca ustawa z lat 50-tych, wzorowana była na przepisach przedwojennych. W tej sprawie w poprzedniej kadencji Sejmu występowaliśmy z petycją.

W przyjętym 6 lutego 2019 r. dezyderacie Sejmowa Komisja ds. Petycji zwróciła się do ministra zdrowia o przyspieszenie prac nad projektem ustawy o stwierdzaniu, dokumentowaniu i rejestracji zgonów. Od tego czasu stan prawny jednak się nie zmienił. Problem nasila się zwłaszcza w okresie pandemii, gdzie lekarze podstawowej opieki zdrowotnej masowo odmawiają udziału w oględzinach zwłok a w konsekwencji stwierdzenia zgonu, nawet jeżeli z informacji przekazywanej przez rodzinę wynika, że jest mało prawdopodobne żeby przyczyną zgonu był Covid-19. Lekarze często uzasadniają to obawą o zarażenie. Bezpieczeństwo sanitarne wymaga, aby problem został rozwiązany.

W związku z powyższym, niezależnie od konieczności docelowego uregulowania tej kwestii, zwracam się z wnioskiem o wprowadzenie na czas obowiązywania stanu epidemii szczególnych regulacji prawnych, które z jednej strony zobowiązywałyby lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej do stwierdzania zgonów, z drugiej gwarantowałby lekarzom przyznanie wynagrodzenia za wykonanie tej czynności. Proponujemy, aby osoby stwierdzające zgon otrzymywały wynagrodzenie w wysokości 100 zł za stwierdzenie zgonu (jest to kwota odpowiadająca stawce za lekarską wizytę domową na rzecz pacjenta z dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, wynikającą z załącznika do zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 września 2020r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem). Co do zasady zgon poza szpitalem powinien stwierdzać lekarz POZ, na którego liście aktywnej zmarły był w dniu śmierci.

W przypadku, gdy ten lekarz POZ z przyczyn obiektywnych nie jest w stanie stwierdzić zgonu (np. z powodu przybywania na kwarantannie, izolacji albo zwolnieniu chorobowym) zobowiązanym do stwierdzania zgonu powinien być dowolny wybrany przez powiadamiającego o zgonie lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wykonujący działalność leczniczą w promieniu 40 km od miejsca, w którym znajdują się zwłoki. Zadanie powinno być finansowane ze środków budżetu państwa za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia. Przy założeniu, że tygodniowo umiera ok. 10 tys. osób (w tym część w szpitalach), stwierdzanie zgonów przez lekarzy POZ nie powinno być dla nich nadmiernym obciążeniem. Dodatkowo nadmienia, że w obecnej sytuacji należałoby rozważyć, czy zgon rzeczywiście musi być stwierdzany wyłącznie przez lekarza"

Źródło: https://www.zpp.pl/

Tematy

zgon / COVID-19

Podobne artykuły

Msolecka
Felieton Małgorzata Solecka

Zakupy covidowe. Coś tu pachnie

27 lutego 2024
iStock-1361760808
23 stycznia 2024

Szukaj nowych pracowników

Dodaj ogłoszenie już za 4 zł dziennie*.

* 4 zł netto dziennie. Minimalny okres ekspozycji ogłoszenia to 30 dni.