Odgórne normy zatrudnienia niepotrzebne?

Medexpress

Opublikowano 22 lutego 2019, 09:10

Medexpress

Opublikowano 22 lutego 2019, 09:10


W ocenie PFSz przykłady szpitali, np. poziomu ogólnopolskiego wykazują, że wprowadzenie norm zatrudnienia pielęgniarek definiowane w przeliczeniu na łóżko, nie było potrzebne. W przypadku opisywanego szpitala (przyp. Wojskowy Instytut Medyczny), kluczowa jest organizacja pracy w oparciu o zespoły lekarsko-pielegniarskie, jego zasoby oraz resortowy charakter.

PFSz stoi na stanowisku, że kwestię wielkości zabezpieczenia kadrowego, w tym szczególnie pielęgniarskiego należy pozostawić w gestii kierownictw szpitali, w skład których wchodzi menedżer ds pielęgniarstwa.

Polska Federacja Szpitali zwraca uwagę na rosnącą rolę opiekunów medycznych (asystentów pielęgniarek) oraz ratowników medycznych w niektórych obszarach szpitala – tych profesji normy ustalone pod naciskiem środowiska pielęgniarek i bez udziału menedżerów szpitali, niestety nie uwzględniły. PFSz podkreśla, że dyrektorzy szpitali zachowują się racjonalnie i tam, gdzie było to stosowne i możliwe dostosowali liczbę łóżek do potrzeb pacjentów. Federacja sygnalizuje także rosnący problem z pozyskaniem i utrzymaniem kadry zarządzającej w polskich szpitalach. No czele przyczyn problemów w tym obszarze znajduje się obecnie zjawisko stopniowego pozbawiania dyrektorów podstawowych narzędzi zarządczych, w tym szczególnie w szczególnie w kluczowym obszarze kadrowo-płacowym.

Źródło: PFSz

Pobierz ten artykuł w formacie .pdf

Tematy

pielęgniarki / szpitale / Polska Federacja Szpitali / normy zatrudnienia pielęgniarek i położnych
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31